2017-10-11 09:51

2017-10-11 09:51

Varför ingen begränsning av tvättider?

Kristinehamnsbostäder: Slöseri med resurser

Frågade personligen personal på Kristinehamnsbostäder, KRIBO, i början av augusti, om det inte finns någon begränsning gällande antal tvättillfällen i tvättstugorna och av vattenåtgång utifrån miljöpolicy eller riktlinjer. Detta utifrån att många andra kommunala bostadsbolag i andra kommuner kan ha en begränsning av tvättillfällen till två tillfällen per vecka och om ett hushåll har behov av fler tvättider per vecka, då får dessa debiterade på hyresavin. Svaret personalen gav, var att bolaget inte valt att begränsa tvättider per hushåll, för det har alltid varit så. Gällande bokning av tvättid, måste man ha framförhållning, för en hyresgäst kan inte boka fler tider på en och samma gång, var svaret på andra frågan. Det var som att prata med en vägg och bara att försöka framföra synpunkterna på förändring/förbättring på annat sätt.

Bakgrunden till min fundering, var att det under 2017 började bli svårare att kunna boka en ledig tvättid i tvättstugan mitt bostadsområde på Strand. Därmed började jag undersöka varför denna situation uppstått. Till min förvåning visade det sig att en och samma person använde tvättstugan minst tio tillfällen per vecka (20 tvättmaskinsomgångar) och kunde även omedelbart boka en ny tvättid när den första var över. Alltså bokades flera tvättider efter varandra samma dag, vilket omöjliggjorde det för andra, med kortare framförhållning, att kunna boka en tvättid. Inte särskilt mycket miljötänkande, med all onödigt användande av hushållsvatten i tider när alla uppmanas att spara på vatten. Tilläggas, kan att från 2008 installerades individuell vattenmätning i lägenheterna, just för att folk inte ska slösa med kommunens vatten. Detta har, vad jag förstått, fallit ut med bra resultat. Att den som vill ha eller behöver mer vatten än normalt, får betala för det vatten de använder över normen. Detta blir ju då lite paradoxalt, att man i lägenheten ska tänka på vattenåtgången, men inte när man tvättar.

Skickade i mitten av augusti ett mejl till KRIBO under rubriken ”synpunkter” som skulle kunna vara en input för förändrings- och förbättringsidéer för KRIBO. Framförde en undran gällande miljöpolicy och om onormalt mycket tvättande inte är ett slöseri med vatten. Framförde bland annat att inte alla kan i boka tvättider med lång framförhållning utifrån arbetssituationer som bara tillåter att kunna planera fritid (tvättid) med kort varsel, när man väl blir ledig. Undrade även om det inte skulle bli rättvisare för alla hushåll med en begränsning i data- och bokningssystemet till två tvättillfällen per vecka. Skrev att jag önskade svar på frågorna, men ingen svarade trots över en månads tid att läsa och begrunda.

Utifrån noll reaktion från KRIBO skriver jag härmed i NKP för att kanske kunna framföra idéer och funderingar kring miljötänk, utifrån att KRIBO ändå är ett kommunalt bolag.

Kommunens miljöpolicy

1. Hushålla med naturresurserna!

Användningen av energi, råvaror (ex. hushållsvatten, egen ant) och andra resurser ska minska.

2. Ta hänsyn till människor och natur!

Skadlig inverkan från utsläpp, mark och vatten (ex. tvättmaskiners avloppsvatten, egen ant), liksom andra miljöstörningar ska begränsas.

3. Samverka med medborgare, företag och organisationer!

Genom att utveckla arbetet med och mellan olika företag (ex. KRIBO, egen ant), entreprenörer, föreningar och i ideella organisationer kan vi skapa uppslutning kring ett gemensamt, samordnat miljöarbete.

Ett utdrag ur Kristinehamnsbostäders egen beskrivning om sig som det ”Goda” bostadsbolaget

”Våra värderingar; goda, unika, nytänkande och äkta ligger till grund för allt vi gör och hur vi gör det. Vi har en målstyrd verksamhet där vi sätter konkreta mål för att driva verksamheten framåt inom områdena för fastighetsbestånd, hyresgästinflytande, socialt ansvar, förvaltning och utveckling av bostadsområden samt hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk). Vi vill fortsätta utvecklas och bli en ännu bättre hyresvärd därför hoppas vi att du som är vår hyresgäst kommer till oss med synpunkter på hur vi kan bli ännu bättre.”

Miljövän

Frågade personligen personal på Kristinehamnsbostäder, KRIBO, i början av augusti, om det inte finns någon begränsning gällande antal tvättillfällen i tvättstugorna och av vattenåtgång utifrån miljöpolicy eller riktlinjer. Detta utifrån att många andra kommunala bostadsbolag i andra kommuner kan ha en begränsning av tvättillfällen till två tillfällen per vecka och om ett hushåll har behov av fler tvättider per vecka, då får dessa debiterade på hyresavin. Svaret personalen gav, var att bolaget inte valt att begränsa tvättider per hushåll, för det har alltid varit så. Gällande bokning av tvättid, måste man ha framförhållning, för en hyresgäst kan inte boka fler tider på en och samma gång, var svaret på andra frågan. Det var som att prata med en vägg och bara att försöka framföra synpunkterna på förändring/förbättring på annat sätt.

Bakgrunden till min fundering, var att det under 2017 började bli svårare att kunna boka en ledig tvättid i tvättstugan mitt bostadsområde på Strand. Därmed började jag undersöka varför denna situation uppstått. Till min förvåning visade det sig att en och samma person använde tvättstugan minst tio tillfällen per vecka (20 tvättmaskinsomgångar) och kunde även omedelbart boka en ny tvättid när den första var över. Alltså bokades flera tvättider efter varandra samma dag, vilket omöjliggjorde det för andra, med kortare framförhållning, att kunna boka en tvättid. Inte särskilt mycket miljötänkande, med all onödigt användande av hushållsvatten i tider när alla uppmanas att spara på vatten. Tilläggas, kan att från 2008 installerades individuell vattenmätning i lägenheterna, just för att folk inte ska slösa med kommunens vatten. Detta har, vad jag förstått, fallit ut med bra resultat. Att den som vill ha eller behöver mer vatten än normalt, får betala för det vatten de använder över normen. Detta blir ju då lite paradoxalt, att man i lägenheten ska tänka på vattenåtgången, men inte när man tvättar.

Skickade i mitten av augusti ett mejl till KRIBO under rubriken ”synpunkter” som skulle kunna vara en input för förändrings- och förbättringsidéer för KRIBO. Framförde en undran gällande miljöpolicy och om onormalt mycket tvättande inte är ett slöseri med vatten. Framförde bland annat att inte alla kan i boka tvättider med lång framförhållning utifrån arbetssituationer som bara tillåter att kunna planera fritid (tvättid) med kort varsel, när man väl blir ledig. Undrade även om det inte skulle bli rättvisare för alla hushåll med en begränsning i data- och bokningssystemet till två tvättillfällen per vecka. Skrev att jag önskade svar på frågorna, men ingen svarade trots över en månads tid att läsa och begrunda.

Utifrån noll reaktion från KRIBO skriver jag härmed i NKP för att kanske kunna framföra idéer och funderingar kring miljötänk, utifrån att KRIBO ändå är ett kommunalt bolag.

Kommunens miljöpolicy

1. Hushålla med naturresurserna!

Användningen av energi, råvaror (ex. hushållsvatten, egen ant) och andra resurser ska minska.

2. Ta hänsyn till människor och natur!

Skadlig inverkan från utsläpp, mark och vatten (ex. tvättmaskiners avloppsvatten, egen ant), liksom andra miljöstörningar ska begränsas.

3. Samverka med medborgare, företag och organisationer!

Genom att utveckla arbetet med och mellan olika företag (ex. KRIBO, egen ant), entreprenörer, föreningar och i ideella organisationer kan vi skapa uppslutning kring ett gemensamt, samordnat miljöarbete.

Ett utdrag ur Kristinehamnsbostäders egen beskrivning om sig som det ”Goda” bostadsbolaget

”Våra värderingar; goda, unika, nytänkande och äkta ligger till grund för allt vi gör och hur vi gör det. Vi har en målstyrd verksamhet där vi sätter konkreta mål för att driva verksamheten framåt inom områdena för fastighetsbestånd, hyresgästinflytande, socialt ansvar, förvaltning och utveckling av bostadsområden samt hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk). Vi vill fortsätta utvecklas och bli en ännu bättre hyresvärd därför hoppas vi att du som är vår hyresgäst kommer till oss med synpunkter på hur vi kan bli ännu bättre.”

Miljövän

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.