2017-09-13 08:22

2017-09-13 08:22

Centrumhandeln får inte åderlåtas mer

Trafikplanen: Parkering i centrum

Inget beslut än. Diskussionens vågor går höga när denna fråga diskuteras.

Lite fakta:

Inga detaljbeslut är fattade. Dessa skall tas av tekniska nämnden när de så småningom får ärendet.

Det finns inga krav för att tekniska nämnden skall minska antalet parkeringsplatser – men vissa förändringar skall göras för att höja trafiksäkerheten.

Den undersökning som är utförd gällande utnyttjandegraden av parkeringsytorna visar just det – utnyttjandegraden. Den visar inte det som är viktigare – besökarnas uppfattning av hur lättillgängligt centrum är.

Det är den frågan som indirekt styr om man väljer centrum eller åker någon annan stans.

Det finns många sätt att få centrums tillgänglighet och attraktivitet att öka. Detta kommer vi att arbeta med i tekniska nämnden och tekniska förvaltningen. Vi Kristdemokrater tar gärna emot synpunkter, förslag och idéer på ove.bengtsson@kristinehamn.se.

Centrumhandeln får inte åderlåtas mer.

Ove Bengtsson

Kristdemokraterna i Kristinehamn

Lite fakta:

Inga detaljbeslut är fattade. Dessa skall tas av tekniska nämnden när de så småningom får ärendet.

Det finns inga krav för att tekniska nämnden skall minska antalet parkeringsplatser – men vissa förändringar skall göras för att höja trafiksäkerheten.

Den undersökning som är utförd gällande utnyttjandegraden av parkeringsytorna visar just det – utnyttjandegraden. Den visar inte det som är viktigare – besökarnas uppfattning av hur lättillgängligt centrum är.

Det är den frågan som indirekt styr om man väljer centrum eller åker någon annan stans.

Det finns många sätt att få centrums tillgänglighet och attraktivitet att öka. Detta kommer vi att arbeta med i tekniska nämnden och tekniska förvaltningen. Vi Kristdemokrater tar gärna emot synpunkter, förslag och idéer på ove.bengtsson@kristinehamn.se.

Centrumhandeln får inte åderlåtas mer.

Ove Bengtsson

Kristdemokraterna i Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.