2017-08-21 11:13

2017-08-21 11:13

Lokal problembild måste styra

Svar till: Insändare angående Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Anpassar sig. Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) driver sedan två år projektet ”Värna Värmland mot våldsbejakande extremism” och har dessförinnan arbetat många år mot det som för vårt län utgör det största hotet när det gäller våldsbejakande extremism, nämligen vit makt-miljön.

De senaste åren arbetar vi med kunskapshöjande insatser, nätverk, råd och stöd kring frågor som rör våldbejakande extremism där samtliga miljöer som SÄPO pekar ut ingår, det vill säga även religiös extremism samt den autonoma vänstern. Ett faktum är dock att det under 2016 inte fanns några rapporter i Värmland om aktiviteter från andra än vit makt-miljön, då främst Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Allt förebyggande arbete måste utgå från den lokala problembilden för att vara framgångsrikt. Då vi verkar i Värmland så ligger därmed tyngdpunkten på vit makt-miljön då det är den nuvarande största extremistiska miljön. Vi omvärldsbevakar kontinuerligt och anpassar vårt arbete och utbildningar efter rådande förutsättningar.

Den som vill veta mer eller boka en utbildning är välkommen att kontakta oss.

Hans Olsson

ordförande

Beatrice Högå

verksamhetschef

De senaste åren arbetar vi med kunskapshöjande insatser, nätverk, råd och stöd kring frågor som rör våldbejakande extremism där samtliga miljöer som SÄPO pekar ut ingår, det vill säga även religiös extremism samt den autonoma vänstern. Ett faktum är dock att det under 2016 inte fanns några rapporter i Värmland om aktiviteter från andra än vit makt-miljön, då främst Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Allt förebyggande arbete måste utgå från den lokala problembilden för att vara framgångsrikt. Då vi verkar i Värmland så ligger därmed tyngdpunkten på vit makt-miljön då det är den nuvarande största extremistiska miljön. Vi omvärldsbevakar kontinuerligt och anpassar vårt arbete och utbildningar efter rådande förutsättningar.

Den som vill veta mer eller boka en utbildning är välkommen att kontakta oss.

Hans Olsson

ordförande

Beatrice Högå

verksamhetschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.