2017-07-17 11:05

2017-07-17 11:05

De gamla träden tas ner

Björktrasten:

Har nu noterat ett antal insändare rörande Gamla Jakobsbergsskolan/Björktrasten och konsekvenserna av att tre byggnader rivs, Vilket är en kulturhistorisk katastrof.

Jag tycker även att det har blivit alldeles för lite fokus på de gamla och stora träden på området som kommer att försvinna.

Jag citerar från detaljplanen:

• ”Fem träd i en allé tas bort och Prästgatan blir mindre grön i och med att en liten park på 770 m² försvinner ( dispens har gjorts för nio träd).

”Vidare påverkas befintlig vegetation negativt av nödvändiga markför-stärkningsarbeten samtidigt som den vegetation som står där nya byggnader kommer att placeras försvinner”.

• ”Konsekvenserna för kulturmiljön blir att Brogårdsskolan inte blir lika synlig från Prästgatan när gatan dras om och en ny byggnad uppförs i hörnet Prästgatan-Norra Staketgatan. Däremot blir den kulturhistoriska markör som Läroverksbron utgör tydligare i och med det kommer att bedrivas skolverksamhet på båda sidor av Norra Staketgatan. Om Jakobsbergsskolan inte behöver rivas, skyddas dess värden genom varsamhetsbestämmelser. Dock får Jakobsbergsskolan inte något skydd mot rivning vilken innebär att Jakobsbergsskolan rivs om den inte kan integreras i det nya teknik- och innovationscentret på ett lämpligt sätt”.

Förmodligen kan där Jakobsbergsskolan i dag står bli en parkeringsplats eftersom det fattas ca 85 parkeringsplatser för personal och elever. Det är redan i dag ont om parkeringar och även om Mp vill att alla ska cykla eller gå så är det väldigt opraktiskt ibland.

• ”För gående innebär ett genomförande att en möjlig viloplats på vägen försvinner när Prästgatan dras om”.

I dag så lägger vi stor vikt vid miljö och koldioxidutsläpp. Växtlighet i alla dess former motverkar detta.

Det är bland annat ett fordonsgymnasium som byggs vilket innebär att det är fordonsintresserade ungdomar som kommer att söka till skolan. Finns det en konsekvensutredning över tillgängligheten för de bilburna eleverna och de bilar som de kommer att ha som utbildningsmaterial, alltså reparera?

För mig är det en stor fråga hur man kan fälla dessa träd. Även om det ska planteras nya träd på vissa ställen så kan det inte bli det samma.

Jag såg att Kristinehamn sjunker i ranking när det gäller miljötänkande och genomförs ett fullständigt skövlande på grönskan på kvarteret Björktrasten så hamnar vi nog i botten likt den grop som S, V och MP ämnar gräva.

Nej låt oss bevara området, utveckla grönskan med biologisk mångfald. Gör ett fint strövområde efter älven, bygg bostäder i stället, renovera de små husen till små bostäder och förråd och gör lägenheter i den gamla skolan. Låt eleverna vara kvar på Presterud, det är en jättefin skola full med frihet och utvecklingspotential.

Maud Sandström

fd lärare på Brogårdsskolan inom bild, design innovation och produktutveckling.

 

 

Jag tycker även att det har blivit alldeles för lite fokus på de gamla och stora träden på området som kommer att försvinna.

Jag citerar från detaljplanen:

• ”Fem träd i en allé tas bort och Prästgatan blir mindre grön i och med att en liten park på 770 m² försvinner ( dispens har gjorts för nio träd).

”Vidare påverkas befintlig vegetation negativt av nödvändiga markför-stärkningsarbeten samtidigt som den vegetation som står där nya byggnader kommer att placeras försvinner”.

• ”Konsekvenserna för kulturmiljön blir att Brogårdsskolan inte blir lika synlig från Prästgatan när gatan dras om och en ny byggnad uppförs i hörnet Prästgatan-Norra Staketgatan. Däremot blir den kulturhistoriska markör som Läroverksbron utgör tydligare i och med det kommer att bedrivas skolverksamhet på båda sidor av Norra Staketgatan. Om Jakobsbergsskolan inte behöver rivas, skyddas dess värden genom varsamhetsbestämmelser. Dock får Jakobsbergsskolan inte något skydd mot rivning vilken innebär att Jakobsbergsskolan rivs om den inte kan integreras i det nya teknik- och innovationscentret på ett lämpligt sätt”.

Förmodligen kan där Jakobsbergsskolan i dag står bli en parkeringsplats eftersom det fattas ca 85 parkeringsplatser för personal och elever. Det är redan i dag ont om parkeringar och även om Mp vill att alla ska cykla eller gå så är det väldigt opraktiskt ibland.

• ”För gående innebär ett genomförande att en möjlig viloplats på vägen försvinner när Prästgatan dras om”.

I dag så lägger vi stor vikt vid miljö och koldioxidutsläpp. Växtlighet i alla dess former motverkar detta.

Det är bland annat ett fordonsgymnasium som byggs vilket innebär att det är fordonsintresserade ungdomar som kommer att söka till skolan. Finns det en konsekvensutredning över tillgängligheten för de bilburna eleverna och de bilar som de kommer att ha som utbildningsmaterial, alltså reparera?

För mig är det en stor fråga hur man kan fälla dessa träd. Även om det ska planteras nya träd på vissa ställen så kan det inte bli det samma.

Jag såg att Kristinehamn sjunker i ranking när det gäller miljötänkande och genomförs ett fullständigt skövlande på grönskan på kvarteret Björktrasten så hamnar vi nog i botten likt den grop som S, V och MP ämnar gräva.

Nej låt oss bevara området, utveckla grönskan med biologisk mångfald. Gör ett fint strövområde efter älven, bygg bostäder i stället, renovera de små husen till små bostäder och förråd och gör lägenheter i den gamla skolan. Låt eleverna vara kvar på Presterud, det är en jättefin skola full med frihet och utvecklingspotential.

Maud Sandström

fd lärare på Brogårdsskolan inom bild, design innovation och produktutveckling.

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.