2017-05-19 08:13

2017-05-19 08:13

En investering för framtiden

Medborgarförslag: Låt någon annan bruka din jord

Mat. Jag skulle vilja att politiker från de röd-gröna och Alliansen tittar på naturdokumentären Sista skörden som sändes på TV1 den 25/4. Att de lägger alla andra frågor åt sidan och tillsammans söker lösningar för att hitta jord till småskalig odling av livsmedel och hjälper till att få i gång någon verksamhet inom detta.

Det framgår av dokumentären att det moderna jordbruket inte är hållbart i längden, att bekämpningsmedel, konstgödsel, tunga maskiner och ensidiga grödor gör jorden steril. Så vi behöver se till att det finns mat i framtiden.

Skoltrötta elever och de som inte är så teoretiskt intresserade kan få ta ett sabbatsår från skolan och jobba med odlingar. Elever som är för unga för att odla behöver få kunskap om hur man framställer mat ifrån grunden, för att känna trygghet. De som är nya i vårt land kan må bättre om de får något att göra, och lite mer tid på sig att lära sig språket, frisk luft och motion blir extra bonus. Och både nya och gamla svenskar som bidrar till vår livsmedelsförsörjning ska känna att de gör något värdefullt, för till vilken nytta är en gedigen utbildning om det inte finns mat?

Det kommer att ta många år att bygga upp något hållbart, så det är viktigt att det kommer i gång.

Möjligheterna finns i Sverige med mycket mark och flyktingar med kunskap om odling. Ta tillvara dessa resurser. Byråkratin är ett stort hinder, som måste justeras.

Låt gärna ungdomar få komma med förslag på aktiviteter som kan ge framtidstro, kanske något som lockar turister.

I det gamla bondesamhället hade barn och unga mor- och farföräldrar som de var trygga med och fick uppmuntran ifrån. Ensamkommande behöver sådant stöd och pensionärer har det trist och ensamt. Med bra ledning skulle de kunna göra något bra tillsammans. Det kunde bli en guldkant på tillvaron då andra kulturer har en mer positiv syn på äldre. Med trygga och glada människor, behövs det inte så många poliser. Mycket kompetens, energi och resurser går förlorade, för att det saknas ledning.

Det här medborgarförslaget har gått till kommunen. Privata markägare som inte själva kan utnyttja all jord har stora möjligheter att bidra till framtidens livsmedelsförsörjning om de upplåter stor eller liten yta till någon som kan använda den.

Ingeborg Salonen

Det framgår av dokumentären att det moderna jordbruket inte är hållbart i längden, att bekämpningsmedel, konstgödsel, tunga maskiner och ensidiga grödor gör jorden steril. Så vi behöver se till att det finns mat i framtiden.

Skoltrötta elever och de som inte är så teoretiskt intresserade kan få ta ett sabbatsår från skolan och jobba med odlingar. Elever som är för unga för att odla behöver få kunskap om hur man framställer mat ifrån grunden, för att känna trygghet. De som är nya i vårt land kan må bättre om de får något att göra, och lite mer tid på sig att lära sig språket, frisk luft och motion blir extra bonus. Och både nya och gamla svenskar som bidrar till vår livsmedelsförsörjning ska känna att de gör något värdefullt, för till vilken nytta är en gedigen utbildning om det inte finns mat?

Det kommer att ta många år att bygga upp något hållbart, så det är viktigt att det kommer i gång.

Möjligheterna finns i Sverige med mycket mark och flyktingar med kunskap om odling. Ta tillvara dessa resurser. Byråkratin är ett stort hinder, som måste justeras.

Låt gärna ungdomar få komma med förslag på aktiviteter som kan ge framtidstro, kanske något som lockar turister.

I det gamla bondesamhället hade barn och unga mor- och farföräldrar som de var trygga med och fick uppmuntran ifrån. Ensamkommande behöver sådant stöd och pensionärer har det trist och ensamt. Med bra ledning skulle de kunna göra något bra tillsammans. Det kunde bli en guldkant på tillvaron då andra kulturer har en mer positiv syn på äldre. Med trygga och glada människor, behövs det inte så många poliser. Mycket kompetens, energi och resurser går förlorade, för att det saknas ledning.

Det här medborgarförslaget har gått till kommunen. Privata markägare som inte själva kan utnyttja all jord har stora möjligheter att bidra till framtidens livsmedelsförsörjning om de upplåter stor eller liten yta till någon som kan använda den.

Ingeborg Salonen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.