2017-03-20 07:48

2017-03-20 07:48

Värmland en del av Svealand

Regionfrågan: Viktigt med rätt område

Jag kan inte förstå varför Värmland ska tillhöra Västra-Götalandsregionen?

Värmland tillhör ju Svealand. Örebro län vill ha med Värmland i Svealandsregionen och Göteborg vill inte ha med Värmland i Västra-Götalandsregionen. Länen i Svealand har haft ett möte angående en snabbtågslinje: Stockholm-Eskilstuna-Västerås- Örebro- Karlstad-Oslo. Regionen har en mycket trafikerad väg (E18), som är en viktig led för transporter inom regionen och mellan Stockholm-Oslo. Vad har göteborgare, västgötar och bohuslänningar för intresse av transporter mellan Stockholm-Oslo?

Landstinget i Värmland har också ett bra samarbete med Karlskoga sjukhus, Örebro och Uppsala universitetssjukhus.

Jag hoppas att politiker och myndigheter inser fördelen med att Värmland ska tillhöra Svealandsregionen.

Leif J.

Jag kan inte förstå varför Värmland ska tillhöra Västra-Götalandsregionen?

Värmland tillhör ju Svealand. Örebro län vill ha med Värmland i Svealandsregionen och Göteborg vill inte ha med Värmland i Västra-Götalandsregionen. Länen i Svealand har haft ett möte angående en snabbtågslinje: Stockholm-Eskilstuna-Västerås- Örebro- Karlstad-Oslo. Regionen har en mycket trafikerad väg (E18), som är en viktig led för transporter inom regionen och mellan Stockholm-Oslo. Vad har göteborgare, västgötar och bohuslänningar för intresse av transporter mellan Stockholm-Oslo?

Landstinget i Värmland har också ett bra samarbete med Karlskoga sjukhus, Örebro och Uppsala universitetssjukhus.

Jag hoppas att politiker och myndigheter inser fördelen med att Värmland ska tillhöra Svealandsregionen.

Leif J.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.