2017-03-20 07:48

2017-03-20 07:48

Det vete katten

Lathund:

Alla katter utgår ifrån en lathund... Men vad hundar går efter de vete katten?

Sören C Möller

Alla katter utgår ifrån en lathund... Men vad hundar går efter de vete katten?

Sören C Möller

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.