2016-12-08 09:46

2016-12-08 09:46

Snabba kommunsvar!

Debatt: Ska det behöva ta flera år?

2010 ville politikerna att medborgarna skulle engagera sig. Införde då begreppet samråd. Det första samrådet gällde Vålösundet.

2012 fick vi möjligheten att komma med medborgarförslag. Den 12 april 2012 skrev jag ett öppet brev till kommunfullmäktige angående handläggningen av Vålösundet bryggor och begärde svar på fem frågor. Med brevet följde en översikt med 14 punkter om vad som hänt åren 2010 och 2011. Något svar kom ej. Skrev då påminnelsebrev 2014 och 2016. Den 7 juni i år kom ett brev från kommunfullmäktiges ordförande Ingrid-Märta Grönlie som ber om ursäkt för att svar dröjt. Hon skriver: ”Jag har tagit del av ditt brev och vill förtydliga att kommunfullmäktige inte hanterar detaljfrågor som i det brev du ställde till kommunen den 9 juli 2012. Det är kommunstyrelsen som ansvarar och på tjänstemannanivå är det planeringsavdelningen som hanterar planärenden och verkställigheten av dessa.

Jag vill särskilt framföra att dina synpunkter har kommit kommunen till del och finns dokumenterade hos oss, även om de inte hanteras av fullmäktige.”

Om några av fullmäktigeledamöterna läst mitt öppna brev borde de ha reagerat på någon av de 14 punkterna. Det mest förvånande är att dåvarande tjänstemän och inblandade politiker ej brytt sig om gällande områdesbestämmelser.

Den 18 februari 2014 inlämnade jag ett förslag om återköp av Nordenfeldtska (1771) fastigheten och att där inrätta ett stadsmuseum. Svar stod att läsa i NKP onsdagen 19 oktober 2016. Svar från kommunen med en ursäkt kom 1 september 2016.

Jag ser nu fram emot svar på medborgarförslaget om upprensning av Vassgårdaälven och dammen vid hembygdsgården med mera. Förslaget inlämnades 13 oktober 2014.

Gunnar Åberg

2010 ville politikerna att medborgarna skulle engagera sig. Införde då begreppet samråd. Det första samrådet gällde Vålösundet.

2012 fick vi möjligheten att komma med medborgarförslag. Den 12 april 2012 skrev jag ett öppet brev till kommunfullmäktige angående handläggningen av Vålösundet bryggor och begärde svar på fem frågor. Med brevet följde en översikt med 14 punkter om vad som hänt åren 2010 och 2011. Något svar kom ej. Skrev då påminnelsebrev 2014 och 2016. Den 7 juni i år kom ett brev från kommunfullmäktiges ordförande Ingrid-Märta Grönlie som ber om ursäkt för att svar dröjt. Hon skriver: ”Jag har tagit del av ditt brev och vill förtydliga att kommunfullmäktige inte hanterar detaljfrågor som i det brev du ställde till kommunen den 9 juli 2012. Det är kommunstyrelsen som ansvarar och på tjänstemannanivå är det planeringsavdelningen som hanterar planärenden och verkställigheten av dessa.

Jag vill särskilt framföra att dina synpunkter har kommit kommunen till del och finns dokumenterade hos oss, även om de inte hanteras av fullmäktige.”

Om några av fullmäktigeledamöterna läst mitt öppna brev borde de ha reagerat på någon av de 14 punkterna. Det mest förvånande är att dåvarande tjänstemän och inblandade politiker ej brytt sig om gällande områdesbestämmelser.

Den 18 februari 2014 inlämnade jag ett förslag om återköp av Nordenfeldtska (1771) fastigheten och att där inrätta ett stadsmuseum. Svar stod att läsa i NKP onsdagen 19 oktober 2016. Svar från kommunen med en ursäkt kom 1 september 2016.

Jag ser nu fram emot svar på medborgarförslaget om upprensning av Vassgårdaälven och dammen vid hembygdsgården med mera. Förslaget inlämnades 13 oktober 2014.

Gunnar Åberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.