2016-10-12 06:00

2016-10-12 10:32

Liberalerna vill kraftsamla

Debatt: Företagsklimatet måste bli bättre

Kristinehamns Kommun har fallit som en sten i den ranking som Svenskt Näringsliv genomför varje år. För några år sedan var Kristinehamn bland de 50 bästa kommunerna i Sverige och nu är vi bland de sämsta.

Svenskt Näringsliv definierar en kommuns företagsklimat så här: Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagen.

Har vi i kommunen inget näringsliv - då har vi heller ingen kommun.

De privata företagen sysselsätter 6 000 personer och ger kommunen skatteintäkter på cirka 860 miljoner kronor per år. Pengarna som kommunen behöver för att driva bland annat skola, vård och omsorg.

Spekulationerna om varför Kristinehamn har fallit är många och diskussionerna pågår för fullt bland politiker och företagare.

Vi Liberaler tar nu initiativet för en kraftsamling att vända den negativa trenden i Kristinehamn. Låt oss, företagare, tjänstemän och politiker, gemensamt kavla upp ärmarna och tillsammans ta sats för att under 2017 återigen bli Årets klättrare i näringslivsrankingen.

Vi inser vikten av ett mycket gott företagsklimat i Kristinehamn.

Vi är beredd att lägga partipolitik och eventuell politisk prestige åt sidan för att tillsammans med den politiska majoriteten, övriga politisk partier, och företagare i Kristinehamn, vända utvecklingen.

Vi Liberaler uppmanar därför den politiska majoriteten i kommunen, och övriga politiska partier, att nu tillsammans med oss arbeta för ett bättre företagsklimat i Kristinehamn.

Liberalerna i Kristinehamn

Svenskt Näringsliv definierar en kommuns företagsklimat så här: Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagen.

Har vi i kommunen inget näringsliv - då har vi heller ingen kommun.

De privata företagen sysselsätter 6 000 personer och ger kommunen skatteintäkter på cirka 860 miljoner kronor per år. Pengarna som kommunen behöver för att driva bland annat skola, vård och omsorg.

Spekulationerna om varför Kristinehamn har fallit är många och diskussionerna pågår för fullt bland politiker och företagare.

Vi Liberaler tar nu initiativet för en kraftsamling att vända den negativa trenden i Kristinehamn. Låt oss, företagare, tjänstemän och politiker, gemensamt kavla upp ärmarna och tillsammans ta sats för att under 2017 återigen bli Årets klättrare i näringslivsrankingen.

Vi inser vikten av ett mycket gott företagsklimat i Kristinehamn.

Vi är beredd att lägga partipolitik och eventuell politisk prestige åt sidan för att tillsammans med den politiska majoriteten, övriga politisk partier, och företagare i Kristinehamn, vända utvecklingen.

Vi Liberaler uppmanar därför den politiska majoriteten i kommunen, och övriga politiska partier, att nu tillsammans med oss arbeta för ett bättre företagsklimat i Kristinehamn.

Liberalerna i Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.