2016-10-12 10:32

2016-10-12 10:32

Avveckling har gått bra

Broängen: Stiftelsen Broängen ger sin syn

Efter 23 år har nu Stiftelsen Broängens avtal med Kristinehamns kommun upphört. Avtalet har omfattat 18 platser med särskilt boende, hemtjänst för boende i 12 seniorlägenheter, öppen dagverksamhet i Café Broäng samt subvention av pensionärsluncher i Café Broäng. Lunchen till de 18 boende i det särskilda boendet har levererats av caféet.

Stiftelsens styrelse vill nu framföra ett stort och varmt tack till:

Alla engagerade kristinehamnare, som genom bland annat insändare i lokalpressen har visat oss sitt stöd

Alla trogna gäster i Café Broäng, som var och en bidragit till den fina atmosfären, som har präglat Café Broäng

Socialförvaltningen för ett väldigt gott samarbete, inte minst i avvecklingsfasen under det sista året

Vi vill också tacka vår fantastiska personal inklusive vikarier, som spridit så stor entusiasm och arbetsglädje, också sedan det blev klart att avtalet med kommunen skulle avslutas samt alla frivilliga, som ställt upp i caféet med servering och dagverksamhet

När Kristinehamns kommun 2015 skulle upphandla 18 platser med särskilt boende, valde Stiftelsen Broängen att inte lämna något anbud. Efter mycket noggrant övervägande kom vi fram till att det inom ramen för upphandlingens villkor inte var ekonomiskt möjligt att tillhandahålla samma höga kvalitet på vår vårdverksamhet som varit vårt signum.

Nu är vi tacksamma för att avvecklingen av vår verksamhet har gått så bra. De som bott på vårt äldreboende har alla fått nya bra boenden och de flesta av vår personal har fått nya jobb på olika arbetsplatser.

Styrelsen i Stiftelsen Broängen

Stiftelsens styrelse vill nu framföra ett stort och varmt tack till:

Alla engagerade kristinehamnare, som genom bland annat insändare i lokalpressen har visat oss sitt stöd

Alla trogna gäster i Café Broäng, som var och en bidragit till den fina atmosfären, som har präglat Café Broäng

Socialförvaltningen för ett väldigt gott samarbete, inte minst i avvecklingsfasen under det sista året

Vi vill också tacka vår fantastiska personal inklusive vikarier, som spridit så stor entusiasm och arbetsglädje, också sedan det blev klart att avtalet med kommunen skulle avslutas samt alla frivilliga, som ställt upp i caféet med servering och dagverksamhet

När Kristinehamns kommun 2015 skulle upphandla 18 platser med särskilt boende, valde Stiftelsen Broängen att inte lämna något anbud. Efter mycket noggrant övervägande kom vi fram till att det inom ramen för upphandlingens villkor inte var ekonomiskt möjligt att tillhandahålla samma höga kvalitet på vår vårdverksamhet som varit vårt signum.

Nu är vi tacksamma för att avvecklingen av vår verksamhet har gått så bra. De som bott på vårt äldreboende har alla fått nya bra boenden och de flesta av vår personal har fått nya jobb på olika arbetsplatser.

Styrelsen i Stiftelsen Broängen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.