2016-10-10 06:00

2016-10-10 09:49

Vem tjänar på lokalt käbbel i regionfrågan?

Svar : till Eric Hesselius

Svealand. Eric Hesselius gör sig i onsdagens tidning till tolk för vad socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister ”egentligen” vill.

I yttrandet om regionfrågan som antogs av en majoritet (dit även Ove Bengtsson, KD, sällat sig i denna fråga) på senaste kommunfullmäktige framgick tydligt att vi vill tillhöra Svealandsregionen. Flera argument för det framfördes av oss, och vi påtalade även de brister vi ser i betänkandet. Ändå säger sig EH veta att vi (majoriteten i Kristinehamns kommunfullmäktige) i smyg vill tillhöra Västra Götalandsregionen!

Det är, helt taget ur luften, i synnerhet vad gäller Miljöpartiet som ju även i regionen varit tydlig med var vi står i frågan.

”Politiken ska bli varmare, inte klimatet” var en av Miljöpartiets paroller inför senaste valet.

Samverkan, inte käbbel, behövs om vi ska klara av framtida utmaningar. Det är klokt att välja sina strider och vilka som ska bekämpas. I det här fallet anser jag att motståndarna är Indelningskommittén som lagt ett dåligt och ofullständigt genomarbetat förslag om Sveriges regionindelning. Inte övriga partier i kommunen, i mångt och mycket har vi samma syn på delbetänkandets förslag!

Louise Hamilton

Miljöpartiet

I yttrandet om regionfrågan som antogs av en majoritet (dit även Ove Bengtsson, KD, sällat sig i denna fråga) på senaste kommunfullmäktige framgick tydligt att vi vill tillhöra Svealandsregionen. Flera argument för det framfördes av oss, och vi påtalade även de brister vi ser i betänkandet. Ändå säger sig EH veta att vi (majoriteten i Kristinehamns kommunfullmäktige) i smyg vill tillhöra Västra Götalandsregionen!

Det är, helt taget ur luften, i synnerhet vad gäller Miljöpartiet som ju även i regionen varit tydlig med var vi står i frågan.

”Politiken ska bli varmare, inte klimatet” var en av Miljöpartiets paroller inför senaste valet.

Samverkan, inte käbbel, behövs om vi ska klara av framtida utmaningar. Det är klokt att välja sina strider och vilka som ska bekämpas. I det här fallet anser jag att motståndarna är Indelningskommittén som lagt ett dåligt och ofullständigt genomarbetat förslag om Sveriges regionindelning. Inte övriga partier i kommunen, i mångt och mycket har vi samma syn på delbetänkandets förslag!

Louise Hamilton

Miljöpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.