2016-10-10 09:44

2016-10-10 09:44

Västerlånggatan som huvudled

Trafik:

Varför inte ta förnuftet till fånga och göra Västerlånggatan till huvudled. Detta skulle lösa problem vid flera andra korsningar utefter nämnda gata. Fyrvägsstopp är en konstlad lösning på ett problem som kan minimeras med ovan nämnda lösning.

Huvudleden

Varför inte ta förnuftet till fånga och göra Västerlånggatan till huvudled. Detta skulle lösa problem vid flera andra korsningar utefter nämnda gata. Fyrvägsstopp är en konstlad lösning på ett problem som kan minimeras med ovan nämnda lösning.

Huvudleden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.