2016-10-10 09:43

2016-10-10 09:43

Hetsjakt på privata företag

Debatt: Vågar du bli gammal och sjuk i Kristinehamn?

Kvinna född 1916, 100 år i år, ”resursbrist, saknas ledig bostad”!

Detta kan man läsa i den rapport från socialnämnden som går till fullmäktige. Vad handlar det då om? Jo, det finns ingen omsorg att erbjuda eftersom det saknas platser.

Socialnämnden ska varje kvartal lämna statistik över beslut som inte har blivit verkställda till IVO (Institutet för våd och omsorg). Det finns många och olika orsaker, men att en kvinna på 100 år inte kan få den trygghet hon har rätt till gör ont i magen.

Rapporten gäller även barn som inte fått den omsorg de ska ha, den gäller omsorgen om funktionsnedsatta och som sagt, äldreomsorgen.

I dagens tidning (onsdagen den 28 september 2016), kan vi läsa svar från ordförande (S), i socialnämnden, att bristen på platser är Broängens fel!

Hur är det möjligt?

Alla som följt den hetsjakt som skett på de privata företagen och då speciellt inom vård och omsorgen från de styrande i Kristinehamn är helt klara över att det inte var Broängen som åstadkom nedläggningen av en väl fungerande och trygg omsorg i Kristinehamn.

Nästa person som inte får hjälp på grund av (Resursbrist, saknar bostad), enligt rapporten är född 1923, nästa är född 1925, nästa 1928 osv. S och V skrek högt när vi införde de landstingsdrivna Närvårdsplatserna i Kristinehamn. Närmare vård för patienterna. Ingen från kommunen var representerad och hälsade de nyanställda välkomna på invigningen. Tryggheten för de som behöver sjukvård och arbetsplatserna för de som skall jobba där räknas tydligt inte.

Jag är inte rädd för att bli gammal, men, jag är rädd för att bli gammal, ensam och sjuk. I stället för att bygga Teknik- och innovationscentret, mot en stor del av innevånarnas vilja, borde den ledande majoriteten S, V och MP, svälja stoltheten och satsa på de som har byggt upp Kristinehamn. De borde också våga lita på att privata entreprenörer kan och vill. Under den borgerliga majoritetens tid byggdes inte mindre än två nya äldreboenden, varav en drevs i privat regi och fick beröm och rosor för hur man skötte både boende och personal. Det privata avtalet, där de äldre fick välja boende själva, revs upp när S, V och MP-majoriteten tog över.

Så frågan är, vågar du som bor och lever här, bli gammal i Kristinehamn? Du har chansen att hjälpa oss skapa en förändring efter nästa val.

Jane Larsson

Centerpartiet i Kristinehamns kommun

Detta kan man läsa i den rapport från socialnämnden som går till fullmäktige. Vad handlar det då om? Jo, det finns ingen omsorg att erbjuda eftersom det saknas platser.

Socialnämnden ska varje kvartal lämna statistik över beslut som inte har blivit verkställda till IVO (Institutet för våd och omsorg). Det finns många och olika orsaker, men att en kvinna på 100 år inte kan få den trygghet hon har rätt till gör ont i magen.

Rapporten gäller även barn som inte fått den omsorg de ska ha, den gäller omsorgen om funktionsnedsatta och som sagt, äldreomsorgen.

I dagens tidning (onsdagen den 28 september 2016), kan vi läsa svar från ordförande (S), i socialnämnden, att bristen på platser är Broängens fel!

Hur är det möjligt?

Alla som följt den hetsjakt som skett på de privata företagen och då speciellt inom vård och omsorgen från de styrande i Kristinehamn är helt klara över att det inte var Broängen som åstadkom nedläggningen av en väl fungerande och trygg omsorg i Kristinehamn.

Nästa person som inte får hjälp på grund av (Resursbrist, saknar bostad), enligt rapporten är född 1923, nästa är född 1925, nästa 1928 osv. S och V skrek högt när vi införde de landstingsdrivna Närvårdsplatserna i Kristinehamn. Närmare vård för patienterna. Ingen från kommunen var representerad och hälsade de nyanställda välkomna på invigningen. Tryggheten för de som behöver sjukvård och arbetsplatserna för de som skall jobba där räknas tydligt inte.

Jag är inte rädd för att bli gammal, men, jag är rädd för att bli gammal, ensam och sjuk. I stället för att bygga Teknik- och innovationscentret, mot en stor del av innevånarnas vilja, borde den ledande majoriteten S, V och MP, svälja stoltheten och satsa på de som har byggt upp Kristinehamn. De borde också våga lita på att privata entreprenörer kan och vill. Under den borgerliga majoritetens tid byggdes inte mindre än två nya äldreboenden, varav en drevs i privat regi och fick beröm och rosor för hur man skötte både boende och personal. Det privata avtalet, där de äldre fick välja boende själva, revs upp när S, V och MP-majoriteten tog över.

Så frågan är, vågar du som bor och lever här, bli gammal i Kristinehamn? Du har chansen att hjälpa oss skapa en förändring efter nästa val.

Jane Larsson

Centerpartiet i Kristinehamns kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.