2016-10-03 10:44

2016-10-03 10:44

Majoritetens "nej" till Västra Götaland ett spel för galleriet

Debatt: L, M och C är tydliga

Regionfrågan

Om man läser NKP:s artikel den 13/9 kan man lätt få uppfattningen att politiken i Kristinehamn är enig om att säga nej till att Värmland ska slås ihop med Västra Götaland.

Men majoritetens nej till Västra Götaland är uppenbarligen bara ett spel för galleriet.

Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet föreslog under KF-sammanträdet (29/9) att kommunen ska säga ett tydligt Nej till att slå samman Värmland med Västra Götaland. Vi är övertygade om att det vore ofördelaktigt för Värmland med en sammanslagning söderut, att utredningen som är ute på remiss saknar väsentliga delar (så som demokratiaspekter), samtidigt som vi upplever att en klar majoritet av Kristinehamnarna delar vår ståndpunkt.

Trots att flera politiker från majoriteten argumenterar för ett samarbete österut, före ett söderut, så törs de inte sätta ner foten när det väl är dags att votera.

S, V, och Mp säger nej till att svara nej, samtidigt som man inte svarar ja till att säga ja. Det blir snarare ett Nja till sammanslagning med VG(?)

Istället för att svara med ett tydligt nej så lindar S, V och Mp in svaret så det inte längre går att tyda vad kommunen vill. Om majoriteten menat allvar med att de inte vill se ett samarbete söderut så hade de naturligtvis röstat nej till remissen.

Det verkar inte bättre än att majoriteten böjt sig för sina partikamrater i Region Värmland där den socialistiska majoriteten vill se ett samarbete söder ut.

Det klart S, V och Mp vill gå ihop med VG. Då säkrar de ju en egen, socialistisk, majoritet i den nya regionen (med valresultatet 2014).

Partipiskan verkar ha vint hårt hos Socialdemokraternas länsledning.

Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet är tydliga: Nej till sammanslagning med VG!

Eric Hesselius

Liberalerna i Kristinehamn

Om man läser NKP:s artikel den 13/9 kan man lätt få uppfattningen att politiken i Kristinehamn är enig om att säga nej till att Värmland ska slås ihop med Västra Götaland.

Men majoritetens nej till Västra Götaland är uppenbarligen bara ett spel för galleriet.

Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet föreslog under KF-sammanträdet (29/9) att kommunen ska säga ett tydligt Nej till att slå samman Värmland med Västra Götaland. Vi är övertygade om att det vore ofördelaktigt för Värmland med en sammanslagning söderut, att utredningen som är ute på remiss saknar väsentliga delar (så som demokratiaspekter), samtidigt som vi upplever att en klar majoritet av Kristinehamnarna delar vår ståndpunkt.

Trots att flera politiker från majoriteten argumenterar för ett samarbete österut, före ett söderut, så törs de inte sätta ner foten när det väl är dags att votera.

S, V, och Mp säger nej till att svara nej, samtidigt som man inte svarar ja till att säga ja. Det blir snarare ett Nja till sammanslagning med VG(?)

Istället för att svara med ett tydligt nej så lindar S, V och Mp in svaret så det inte längre går att tyda vad kommunen vill. Om majoriteten menat allvar med att de inte vill se ett samarbete söderut så hade de naturligtvis röstat nej till remissen.

Det verkar inte bättre än att majoriteten böjt sig för sina partikamrater i Region Värmland där den socialistiska majoriteten vill se ett samarbete söder ut.

Det klart S, V och Mp vill gå ihop med VG. Då säkrar de ju en egen, socialistisk, majoritet i den nya regionen (med valresultatet 2014).

Partipiskan verkar ha vint hårt hos Socialdemokraternas länsledning.

Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet är tydliga: Nej till sammanslagning med VG!

Eric Hesselius

Liberalerna i Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.