2016-09-27 09:52

2016-09-27 09:52

Cykelskolan är gratis

Svar :

Svar till Medlem i Svenska kyrkan

Kristinehamns församlings cykelskola är gratis. Vi jobbar ideellt med detta. Vi gick runt i stan och fick gamla cyklar och hjälmar av godhjärtade och empatiska människor och företag. Vi fick även penninggåvor att laga cykarna för.

Den trehjuliga cykeln skänktes av Rotary.

När man jobbar ideellt betyder det att man inte har lön.

Cykelrummet sponsrades av Kristinehamnsbostäder.

Om du hade pratat med någon av prästerna eller diakonerna hade du fått svar direkt. Du hade besparat dig besväret att skriva anonymt i tidningen.

Missunnsamhet är en av dödssynderna!

Medlemmar i Svenska kyrkan och volontärer

Svar till Medlem i Svenska kyrkan

Kristinehamns församlings cykelskola är gratis. Vi jobbar ideellt med detta. Vi gick runt i stan och fick gamla cyklar och hjälmar av godhjärtade och empatiska människor och företag. Vi fick även penninggåvor att laga cykarna för.

Den trehjuliga cykeln skänktes av Rotary.

När man jobbar ideellt betyder det att man inte har lön.

Cykelrummet sponsrades av Kristinehamnsbostäder.

Om du hade pratat med någon av prästerna eller diakonerna hade du fått svar direkt. Du hade besparat dig besväret att skriva anonymt i tidningen.

Missunnsamhet är en av dödssynderna!

Medlemmar i Svenska kyrkan och volontärer

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.