2016-09-22 15:55

2016-09-22 15:55

Jakobsson har rätt

Svar:

Du har rätt Peter Jakobsson, en busstur utanför centralorten kostar 100 kronor.

Jag skrev om detta i våras med den ironiska texten Hurra vi är dyrast i världen. Detta efter jag läst att Stockholm var näst dyrast i världen med en kostnad på 36 kr i zon A. Och zon A är nästan lika stor som Kristinehamns Kommun.

Nu är det så att S har tagit fram ett system för Värmland där alla kommuners lokaltrafik sköts av Region Värmland. Region Värmland styrs av Herr Riste (S). Trafikfrågan handläggs av Herr Bull. Som ni vet vill inte Herr Bull presentera några siffror för lokaltrafiken i Kristinehamn.

Vill du ha en förändring Peter Jakobsson, får du hjälpa oss med att värva röster för det borgliga blocket, annars får vi inte bort Region Värmland med Herr Riste och Herr Bull.

Ove Bengtsson

Kristdemokraterna i Kristinehamn

Du har rätt Peter Jakobsson, en busstur utanför centralorten kostar 100 kronor.

Jag skrev om detta i våras med den ironiska texten Hurra vi är dyrast i världen. Detta efter jag läst att Stockholm var näst dyrast i världen med en kostnad på 36 kr i zon A. Och zon A är nästan lika stor som Kristinehamns Kommun.

Nu är det så att S har tagit fram ett system för Värmland där alla kommuners lokaltrafik sköts av Region Värmland. Region Värmland styrs av Herr Riste (S). Trafikfrågan handläggs av Herr Bull. Som ni vet vill inte Herr Bull presentera några siffror för lokaltrafiken i Kristinehamn.

Vill du ha en förändring Peter Jakobsson, får du hjälpa oss med att värva röster för det borgliga blocket, annars får vi inte bort Region Värmland med Herr Riste och Herr Bull.

Ove Bengtsson

Kristdemokraterna i Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.