2016-07-03 21:40

2016-07-03 21:41

Protestera mot regionförslaget

POLITIK

Värmland och Västra Götaland som storregion?! Ja, det tycker utredaren Barbro Holmberg. Men det tycker inte något av partierna i majoriteten i Kristinehamns kommun.

Kommunalrådet Bjarne Olsson (S), säger att Från vårt parti hade vi hellre sett ett Svealandsalternativ, men nu får vi göra det bästa av situationen.... Hur tänker Bjarne Olsson? Tänker han sig att söka in som kandidat i tävlingen Årets mespropp? Tänker han bara vika ner sig inför överheten?

Louise Hamilton (MP), tror att vi kommer att räddas från eländet genom att Västra Götaland inte vill ha oss. Jag vet inte vilka högre makter hon tillber, men eftersom mycket vill ha mer, kommer Västra Götaland att ta emot våra skattepengar med öppna armar.

Den enda som kanske kommer att bjuda motstånd, är Anne-Marie Wallouch (V). Hon tror att de kommer att få tycka till som remissinstans.

Två av er sjunger minst en gång om året sången med textraden upp till kamp emot kvalen. Se till att ge de orden ett verkligt innehåll! Protestera mot förslaget om storregioner. Om inte det hjälper, kräv att få tillhöra Svealandsregionen. Om inte det heller hjälper, kräv att få lämna Värmlands län, och gå över till Örebro län.,

Hallands län har visat hur man gör. De satte klackarna i backen, och vägrade låta sig anslutar till Västra Götaland. Det kan Värmlands politiker också göra. Alla goda krafter behöver slå sig ihop, och meddela ståndpunkt, snaras möjligt.

Tyvärr är det så att en mäktig medlöpare lurar i kulissen. Det icke folkvalda (odemokratiska (?!)) Region Värmland, med Thomas Riste i spetsen. De har dessvärre allt för stort inflytande i regionfrågan.

(S), (V) och (MP) har tagit sig rätten att hota Länsstyrelsen med krav på inlösen av Jakobsbergsskolan, om husen blir byggnadsminnesmärkta. De har låtit två utsocknes bosatta höga tjänstemän, Anders Dahlén och Dan Thörewik författa hotskrivelsen. Som kommuninnevånare, skäms jag över att makt utövas på detta sätt.

Kan man ta i så med storsläggan, i en så liten sakfråga som en byggnadsminnesmärkning, borde steget inte vara långt till att samla sig till kompakt motstånd i regionfrågan.

Som sagt – Bjarne och Anne-Marie – upp till kamp emot kvalen – med omedelbar verkan! Ta gärna hjälp av landstingsrådet Fredrik Larsson (M). Stöd hans idé om en folkomröstning. Tvinga regionrådet Thomas Riste att gå med på en folkomröstning.

Anders Höglund

 

Kommunalrådet Bjarne Olsson (S), säger att Från vårt parti hade vi hellre sett ett Svealandsalternativ, men nu får vi göra det bästa av situationen.... Hur tänker Bjarne Olsson? Tänker han sig att söka in som kandidat i tävlingen Årets mespropp? Tänker han bara vika ner sig inför överheten?

Louise Hamilton (MP), tror att vi kommer att räddas från eländet genom att Västra Götaland inte vill ha oss. Jag vet inte vilka högre makter hon tillber, men eftersom mycket vill ha mer, kommer Västra Götaland att ta emot våra skattepengar med öppna armar.

Den enda som kanske kommer att bjuda motstånd, är Anne-Marie Wallouch (V). Hon tror att de kommer att få tycka till som remissinstans.

Två av er sjunger minst en gång om året sången med textraden upp till kamp emot kvalen. Se till att ge de orden ett verkligt innehåll! Protestera mot förslaget om storregioner. Om inte det hjälper, kräv att få tillhöra Svealandsregionen. Om inte det heller hjälper, kräv att få lämna Värmlands län, och gå över till Örebro län.,

Hallands län har visat hur man gör. De satte klackarna i backen, och vägrade låta sig anslutar till Västra Götaland. Det kan Värmlands politiker också göra. Alla goda krafter behöver slå sig ihop, och meddela ståndpunkt, snaras möjligt.

Tyvärr är det så att en mäktig medlöpare lurar i kulissen. Det icke folkvalda (odemokratiska (?!)) Region Värmland, med Thomas Riste i spetsen. De har dessvärre allt för stort inflytande i regionfrågan.

(S), (V) och (MP) har tagit sig rätten att hota Länsstyrelsen med krav på inlösen av Jakobsbergsskolan, om husen blir byggnadsminnesmärkta. De har låtit två utsocknes bosatta höga tjänstemän, Anders Dahlén och Dan Thörewik författa hotskrivelsen. Som kommuninnevånare, skäms jag över att makt utövas på detta sätt.

Kan man ta i så med storsläggan, i en så liten sakfråga som en byggnadsminnesmärkning, borde steget inte vara långt till att samla sig till kompakt motstånd i regionfrågan.

Som sagt – Bjarne och Anne-Marie – upp till kamp emot kvalen – med omedelbar verkan! Ta gärna hjälp av landstingsrådet Fredrik Larsson (M). Stöd hans idé om en folkomröstning. Tvinga regionrådet Thomas Riste att gå med på en folkomröstning.

Anders Höglund

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.