2016-06-13 14:10

2016-06-13 14:10

Skolchefen kom inte

Politik: Om skolan i Kristinehamn

Skolan i Kristinehamn har vid en utvärdering av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hamnat på cirka 240 plats av 290. Skolan hade kallats till kommunstyrelsemötet den 31 maj för att ge sin bild av läget och eventuella orsaker till situationen.

Skolchefen hade inte tid att närvara på grund av andra prioriteringar. Kommunalrådet kände inte till detta. En ledamot av staben var närvarande och försökte förklara läget. Ett antal misslyckade enkäter visades upp, samt några marginella förändringar av personalsammansättning etc.

Vidare framkom att externa revisorer pekat på att kvalitetsledningssystemet har tydliga svagheter. Kvalitetsledningssystemet är de rutiner som styr verksamheten mot bättre resultat.

De absolut viktigaste mätetalen, elevernas resultat, verkar drunkna i alla andra mätningar.

Skulle det ha hänt i en privat koncern att vd:n inte kom när koncernordförande kallade, för att få en redovisning, så är resultatet av handlandet helt självklart.

Läs gärna Lina Axelsson Kihlbloms bok Kommer Du att tycka om mig nu?

Där redogör hon för hur man höjde gymnasiebehörigheten med mer än 40 procent på två år. Och detta i en skola med det troligtvis sämsta ryktet i Sverige.

Ove Bengtsson, KD

Kommunstyrelseledamot

Skolan i Kristinehamn har vid en utvärdering av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hamnat på cirka 240 plats av 290. Skolan hade kallats till kommunstyrelsemötet den 31 maj för att ge sin bild av läget och eventuella orsaker till situationen.

Skolchefen hade inte tid att närvara på grund av andra prioriteringar. Kommunalrådet kände inte till detta. En ledamot av staben var närvarande och försökte förklara läget. Ett antal misslyckade enkäter visades upp, samt några marginella förändringar av personalsammansättning etc.

Vidare framkom att externa revisorer pekat på att kvalitetsledningssystemet har tydliga svagheter. Kvalitetsledningssystemet är de rutiner som styr verksamheten mot bättre resultat.

De absolut viktigaste mätetalen, elevernas resultat, verkar drunkna i alla andra mätningar.

Skulle det ha hänt i en privat koncern att vd:n inte kom när koncernordförande kallade, för att få en redovisning, så är resultatet av handlandet helt självklart.

Läs gärna Lina Axelsson Kihlbloms bok Kommer Du att tycka om mig nu?

Där redogör hon för hur man höjde gymnasiebehörigheten med mer än 40 procent på två år. Och detta i en skola med det troligtvis sämsta ryktet i Sverige.

Ove Bengtsson, KD

Kommunstyrelseledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.