2016-06-01 15:14

2016-06-01 15:14

Världsmiljödagen 5 juni

Politik: Centerpartiets ambitioner

Då får vi resultat för miljön.
Vi kan börja hos oss både privat och i det politiska arbetet.

Det handlar om allt från miljövänliga fordon till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart.

Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig.

Centerpartiet vill: Göra det enklare att köra och äga miljöfordon som drivs på exempelvis el.

Att vår vardag ska vara fri från gifter.

Ge bönderna förutsättningar att producera mat på ett hållbart sätt. Ingen antibiotika i maten.

Den 5 juni är det världsmiljödagen (World Environment Day). Det är en temadag som firas årligen över hela världen sedan den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972.

Marianne C Cordes.

Centerpartiet i Kristinehamns kommun

Det handlar om allt från miljövänliga fordon till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart.

Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig.

Centerpartiet vill: Göra det enklare att köra och äga miljöfordon som drivs på exempelvis el.

Att vår vardag ska vara fri från gifter.

Ge bönderna förutsättningar att producera mat på ett hållbart sätt. Ingen antibiotika i maten.

Den 5 juni är det världsmiljödagen (World Environment Day). Det är en temadag som firas årligen över hela världen sedan den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972.

Marianne C Cordes.

Centerpartiet i Kristinehamns kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.