2016-05-16 06:00

2016-05-16 06:00

Tänk om och tänk rätt

Göta älvbron: Vad är värst: att Göteborg sänker bron eller att domstolarna tillåter det?

Vissa bygger broar med tanke på framtiden, för att förenkla och för att människor lättare ska kunna mötas. Det är ju det som är tanken med broar.

Andra bygger broar utan tanke på framtiden. Ja, förutom för sig själva förstås! Självklart är det den nya Göta älvbron jag tänker på.

Nu är ni där, kära bestämmande göteborgare, bland de som inte tänker på andra, inte tänker på alla jobb och utvecklingsmöjligheter som förstörs, inte tänker på en sjöfart som transporterar oerhört mycket gods på ett ganska miljövänligt sätt. Nej, för att ni vill kunna bygga några bostäder till.

Är det värt att blockera en hel pulsåder av transporter för det? Människor kommer att förlora sina jobb på det här, kommuner kommer att tappa arbetsplatser. Båttrafiken ska utvecklas på Vänern, självklart inte avvecklas.

Nej, tänk om och tänk rätt!

Att sänka brohöjden över Göta älv och bara släppa igenom stora båtar vissa tider är lika dumt som att vi i Kristinehamn skulle sänka vägbroarna - förslagsvis över Rv 26 mot Göteborg - och bara släppa igenom lastbilar 18 gånger per dygn. Företrädesvis på natten, för det är ju tydligen så ni kommer att göra med er bro?

Fast ni kommer ju att ”verka för att” införa ett trafikledningssystem så det ska bli bättre. Det är bara det att ”verka för” betyder att man inte har några krav på sig utan bara ska försöka få till det, och dessutom är det ingen tidsgräns fastställd för det.

Vad som är värst är frågan; att Göteborg sänker bron eller att domstolarna tillåter det? Jag är otroligt besviken på er som förespråkar detta.

Och nu är det ju förslag på att vi ska hamna i samma region som Göteborg, och ett av argumenten är att då får vi Vänern som ett gemensamt innanhav och transportled som vi alla jobbar för. Är det bara jag som tvivlar på Göteborgs vilja att verkligen jobba för Vänern efter det här? Eller för hela Värmland? Eller för någon annan av alla de kommuner, företag och arbetare i Sverige som drabbas av det här beslutet, inte bara runt Vänern utan också mycket längre bort, som transporterar gods till hamnarna runt Vänern och därifrån ut i världen.

Helt självklart ska det här beslutet överklagas till högsta instans, det kan ju inte vara så att en ensam stad får förstöra för så många människor runt om i Sverige.

Hjälp till att påverka alla du känner så det här beslutet ändras och en ny bro byggs lika hög som den gamla, så det fortsätter vara möjligt att utveckla Vänersjöfarten och företagen. Det betyder mer för hela Sveriges ekonomi och arbetsmarknad än de flesta tror.

Angående regionfrågan har den ännu en gång fått sig en allvarlig törn vad gäller framtida samarbete. Om vi - eller snarare ni i Göteborg - vill samsas i en så här allvarlig och avgörande fråga, hur ska vi då klara av alla småfrågor som kommer att bli aktuella? Göteborg, det är helt upp till er att visa att ni klarar av samarbete. Vi andra knogar på som vanligt med den viktiga exporten via Göta älv.

Så länge vi nu kan.

Adam Slottner

Centerpartiet i Kristinehamns kommun

Vissa bygger broar med tanke på framtiden, för att förenkla och för att människor lättare ska kunna mötas. Det är ju det som är tanken med broar.

Andra bygger broar utan tanke på framtiden. Ja, förutom för sig själva förstås! Självklart är det den nya Göta älvbron jag tänker på.

Nu är ni där, kära bestämmande göteborgare, bland de som inte tänker på andra, inte tänker på alla jobb och utvecklingsmöjligheter som förstörs, inte tänker på en sjöfart som transporterar oerhört mycket gods på ett ganska miljövänligt sätt. Nej, för att ni vill kunna bygga några bostäder till.

Är det värt att blockera en hel pulsåder av transporter för det? Människor kommer att förlora sina jobb på det här, kommuner kommer att tappa arbetsplatser. Båttrafiken ska utvecklas på Vänern, självklart inte avvecklas.

Nej, tänk om och tänk rätt!

Att sänka brohöjden över Göta älv och bara släppa igenom stora båtar vissa tider är lika dumt som att vi i Kristinehamn skulle sänka vägbroarna - förslagsvis över Rv 26 mot Göteborg - och bara släppa igenom lastbilar 18 gånger per dygn. Företrädesvis på natten, för det är ju tydligen så ni kommer att göra med er bro?

Fast ni kommer ju att ”verka för att” införa ett trafikledningssystem så det ska bli bättre. Det är bara det att ”verka för” betyder att man inte har några krav på sig utan bara ska försöka få till det, och dessutom är det ingen tidsgräns fastställd för det.

Vad som är värst är frågan; att Göteborg sänker bron eller att domstolarna tillåter det? Jag är otroligt besviken på er som förespråkar detta.

Och nu är det ju förslag på att vi ska hamna i samma region som Göteborg, och ett av argumenten är att då får vi Vänern som ett gemensamt innanhav och transportled som vi alla jobbar för. Är det bara jag som tvivlar på Göteborgs vilja att verkligen jobba för Vänern efter det här? Eller för hela Värmland? Eller för någon annan av alla de kommuner, företag och arbetare i Sverige som drabbas av det här beslutet, inte bara runt Vänern utan också mycket längre bort, som transporterar gods till hamnarna runt Vänern och därifrån ut i världen.

Helt självklart ska det här beslutet överklagas till högsta instans, det kan ju inte vara så att en ensam stad får förstöra för så många människor runt om i Sverige.

Hjälp till att påverka alla du känner så det här beslutet ändras och en ny bro byggs lika hög som den gamla, så det fortsätter vara möjligt att utveckla Vänersjöfarten och företagen. Det betyder mer för hela Sveriges ekonomi och arbetsmarknad än de flesta tror.

Angående regionfrågan har den ännu en gång fått sig en allvarlig törn vad gäller framtida samarbete. Om vi - eller snarare ni i Göteborg - vill samsas i en så här allvarlig och avgörande fråga, hur ska vi då klara av alla småfrågor som kommer att bli aktuella? Göteborg, det är helt upp till er att visa att ni klarar av samarbete. Vi andra knogar på som vanligt med den viktiga exporten via Göta älv.

Så länge vi nu kan.

Adam Slottner

Centerpartiet i Kristinehamns kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.