2016-05-16 06:00

2016-05-16 06:00

Svar till fjortonårig tjej

Kollektivtrafik

Vi förstår att det kan ställa till svårigheter om man är fjorton år, har en massa aktiviteter och vill träffa vänner på helgerna och har en bit att resa till det mesta.

Du har helt rätt i att miljön mår bra av om vi åker mer kollektivt – ungdomar är oftare klokare än vuxna som oftare är bekväma och envisas med att välja bilen.

Värmlandstrafiks ägare har gett oss uppdraget att prioritera pendlingstrafik till arbete och studier, vilket av naturliga skäl innebär att vi har flest avgångar morgon och eftermiddag under vardagar, och att trafiken är koncentrerad till pendlingsstråken.

Vi ser hela tiden över vårt linjenät och är öppna för synpunkter och att det kan finnas behov av att förändra sträckningar i en framtid.

Jörgen Kalitzki

Kommunikatör Värmlandstrafik

Vi förstår att det kan ställa till svårigheter om man är fjorton år, har en massa aktiviteter och vill träffa vänner på helgerna och har en bit att resa till det mesta.

Du har helt rätt i att miljön mår bra av om vi åker mer kollektivt – ungdomar är oftare klokare än vuxna som oftare är bekväma och envisas med att välja bilen.

Värmlandstrafiks ägare har gett oss uppdraget att prioritera pendlingstrafik till arbete och studier, vilket av naturliga skäl innebär att vi har flest avgångar morgon och eftermiddag under vardagar, och att trafiken är koncentrerad till pendlingsstråken.

Vi ser hela tiden över vårt linjenät och är öppna för synpunkter och att det kan finnas behov av att förändra sträckningar i en framtid.

Jörgen Kalitzki

Kommunikatör Värmlandstrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.