2016-05-13 09:41

2016-05-13 09:41

Svar angående sängar

Asylboende

Kostnaden för sängarna som kasseras på HK Center betalas av de svenska skattebetalarna. Beroende på avtalet med Migrationsverket så ingår de i hyran men ska ersättas vid skador eller så är det Migrationsverkets egna sängar. Vi betalar alltså några ören var.

Att sängarna inte används beror på att de flesta av de boende inte är vana att sova i sängar. I deras respektive kultur är det vanligt att sova på madrass på golvet som sedan rullas ihop dagtid. I en säng får dessa personer ingen vila då de är för mjuka.

Sängarna kan heller inte återanvändas av hygienskäl, då diverse sjukdomar och ohyra som skabb och vägglöss inte är ovanliga på dessa anläggningar.

Kostnaden för dessa sängar är dock försumbar, om man ser till helheten. Det blir faktiskt dyrare att skicka sängarna på desinfektion än det blir att betala återvinningsavgift och köpa nytt.

Vill du ha en säng med ohyra eller en där det legat en person och hostat TBC?

God insyn i verksamheten

Kostnaden för sängarna som kasseras på HK Center betalas av de svenska skattebetalarna. Beroende på avtalet med Migrationsverket så ingår de i hyran men ska ersättas vid skador eller så är det Migrationsverkets egna sängar. Vi betalar alltså några ören var.

Att sängarna inte används beror på att de flesta av de boende inte är vana att sova i sängar. I deras respektive kultur är det vanligt att sova på madrass på golvet som sedan rullas ihop dagtid. I en säng får dessa personer ingen vila då de är för mjuka.

Sängarna kan heller inte återanvändas av hygienskäl, då diverse sjukdomar och ohyra som skabb och vägglöss inte är ovanliga på dessa anläggningar.

Kostnaden för dessa sängar är dock försumbar, om man ser till helheten. Det blir faktiskt dyrare att skicka sängarna på desinfektion än det blir att betala återvinningsavgift och köpa nytt.

Vill du ha en säng med ohyra eller en där det legat en person och hostat TBC?

God insyn i verksamheten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.