2016-05-13 06:00

2016-05-13 06:00

Samarbeta med oss mot storregion

Debatt: Öppet brev till Moderaterna i regionen och Moderaterna i Kristinehamn

Vi har på senare tid iakttagit era utspel i storregionsfrågan och vi konstaterar att i denna fråga finns en stor samsyn mellan våra partier.

Det vill säga ett starkt motstånd mot centralisering och maktförskjutning genom regionaliseringar.

Oavsett vilka meningsskiljaktigheter som måhända kan finnas mellan oss i övrigt så är vi i mitt parti beredda att lägga dessa åt sidan . Vi föreslår istället ett förbehållslöst samarbete i vad vi ser som en direkt ödesfråga för vårt län och kommun.

Den stora mängd negativa konsekvenser som en storregion medför för Värmland har lyfts gång efter annan och instämmer till fullo. Vi räds också att Värmlands särdrag och kultur skulle bli svår att bevara i en storregion och framför allt att Värmlands och Kristinehamns befolkning skulle förlora sin röst i en sådan.

Värmlands behov tas precis som idag bäst tillvara av ett lokalt förankrat styre. En önskan att förvalta regionala utvecklingsmedel och EU-pengar behöver inte innebära att makten måste flyttas längre ifrån medborgarna.

Oavsett vad man har för drivkraft för att rata storregioner så är fler starkare än en. Vi bjuder därför in er till samtal där vi kan diskutera hur vi bäst motverkar de rödgrönas planer på storregioner.

Med Vänlig Hälsning

Paul Brännlund

SD Kristinehamn

Vi har på senare tid iakttagit era utspel i storregionsfrågan och vi konstaterar att i denna fråga finns en stor samsyn mellan våra partier.

Det vill säga ett starkt motstånd mot centralisering och maktförskjutning genom regionaliseringar.

Oavsett vilka meningsskiljaktigheter som måhända kan finnas mellan oss i övrigt så är vi i mitt parti beredda att lägga dessa åt sidan . Vi föreslår istället ett förbehållslöst samarbete i vad vi ser som en direkt ödesfråga för vårt län och kommun.

Den stora mängd negativa konsekvenser som en storregion medför för Värmland har lyfts gång efter annan och instämmer till fullo. Vi räds också att Värmlands särdrag och kultur skulle bli svår att bevara i en storregion och framför allt att Värmlands och Kristinehamns befolkning skulle förlora sin röst i en sådan.

Värmlands behov tas precis som idag bäst tillvara av ett lokalt förankrat styre. En önskan att förvalta regionala utvecklingsmedel och EU-pengar behöver inte innebära att makten måste flyttas längre ifrån medborgarna.

Oavsett vad man har för drivkraft för att rata storregioner så är fler starkare än en. Vi bjuder därför in er till samtal där vi kan diskutera hur vi bäst motverkar de rödgrönas planer på storregioner.

Med Vänlig Hälsning

Paul Brännlund

SD Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.