2016-05-12 14:40

2016-05-12 14:40

Nordisk förebild eller?

Undrande

Jag läser i NKP att Soldiers of Odin fått anhängare i Kristinehamn.

Eftersom jag alltid haft den föreställningen av att Oden var en nordisk figur eller rent av tysk verkar det minst sagt inkonsekvent att verka under ett engelskt namn om man har Oden som förebild.

Lennart Pettersson

 

Eftersom jag alltid haft den föreställningen av att Oden var en nordisk figur eller rent av tysk verkar det minst sagt inkonsekvent att verka under ett engelskt namn om man har Oden som förebild.

Lennart Pettersson

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.