2016-05-09 06:00

2016-05-09 06:00

Svar på tal om koloniområdet

Haga

Föreningen sköts enligt alla regler och stadgar för föreningsliv.

Till valberedningen kan förslag på styrelseledamöter och funktionärer i föreningen lämnas in under året. Några dagar före årsmötet inkom ett förslag, som under årsmötet ställdes mot valberednings förslag. Valberedningens förslag vann med stor majoritet. Den eller de personer som har synpunkter på hur valberedningen arbetar kan gärna höra av sig. Vi kommer att lyssna och berätta hur en valberedning jobbar.

Eivor o Lars-Olov

Valberedningen Haga Koloni

Till valberedningen kan förslag på styrelseledamöter och funktionärer i föreningen lämnas in under året. Några dagar före årsmötet inkom ett förslag, som under årsmötet ställdes mot valberednings förslag. Valberedningens förslag vann med stor majoritet. Den eller de personer som har synpunkter på hur valberedningen arbetar kan gärna höra av sig. Vi kommer att lyssna och berätta hur en valberedning jobbar.

Eivor o Lars-Olov

Valberedningen Haga Koloni

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.