2016-05-09 06:00

2016-05-09 06:00

Bro från Svinvallen

CENTRUM: Torgbro är inget bra förslag

Kan inte förstå, varför de styrande politikerna i kommunen inte inser, att en valvbro över till Svinvallen från Hovslagargatans förlängning är ett bättre förslag, än att bygga en bro mellan torgen.

Turisterna som bor i gästhamnen får en mycket fin cykel- och gångväg till centrum, där de kan se fontänen och de gamla byggnaderna längs Hovslagargatan.

Jag tror att många Kristinehamnare inte vill ”förstöra” den fina miljön mellan stadens gamla anrika broar. Förslaget med att bygga en bro mellan torgen verkar komma från konsulter, som inte har någon koppling till Kristinehamn. Förslag från konsultföretag har ju lämnats in angående Svinvallens utformning. Då passar det ju bra, att ta med bron mellan Hovslagaregatan och Svinvallen i det vinnande förslaget.

Leif J

 

Turisterna som bor i gästhamnen får en mycket fin cykel- och gångväg till centrum, där de kan se fontänen och de gamla byggnaderna längs Hovslagargatan.

Jag tror att många Kristinehamnare inte vill ”förstöra” den fina miljön mellan stadens gamla anrika broar. Förslaget med att bygga en bro mellan torgen verkar komma från konsulter, som inte har någon koppling till Kristinehamn. Förslag från konsultföretag har ju lämnats in angående Svinvallens utformning. Då passar det ju bra, att ta med bron mellan Hovslagaregatan och Svinvallen i det vinnande förslaget.

Leif J

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.