2016-05-04 15:08

2016-05-04 15:08

Ett dåligt system för kontroll av gode män

Debatt: Granskning visar stora brister

Personer som har svårt att föra sin egen talan och har behov av en god man som hjälper dem att bevaka rätt, sörja för person och förvalta egendom.

Det visar att det inte fungerar på ett rättsäkert sätt och det drabbar de redan utsatta på ett helt orimligt vis utan att någon anmäler händelser vidare. Men nu kommer det reaktioner från flera håll som förhoppningsvis tryggar tillvaron för dem som behöver hjälp från en god man. Länsstyrelserna säger att lagen är tandlös och begär fler sanktionsmöjligheter som att bötfälla de som inte sköter sig. Justitieministern reagerar med att kalla samman ansvariga tillsynsmyndigheter och ska se över vilka regelförändringar som behöver göras. Justitieombudsmannen uttalar sig att det är helt oacceptabelt och ser kännetecknet i hanteringen, inkompetens.

Det är ett dåligt system som borde skötas av en statlig kontrollmyndighet. Redan år 2009 visade Riksrevisionen efter en uppföljningsgranskning att tillsynen av överförmyndare har omfattande problem trots att de varit kända en längre tid. Hjälpbehövande med andra behov ställer nya, större krav på överförmyndarna. Det är sju år sedan och inget har gjorts för att säkerställa att individer får rätt hjälp från en god man. Även här behövs en lagändring inom snar framtid. Degerfors

Karina Frantzén

Karina Frantzén

Det visar att det inte fungerar på ett rättsäkert sätt och det drabbar de redan utsatta på ett helt orimligt vis utan att någon anmäler händelser vidare. Men nu kommer det reaktioner från flera håll som förhoppningsvis tryggar tillvaron för dem som behöver hjälp från en god man. Länsstyrelserna säger att lagen är tandlös och begär fler sanktionsmöjligheter som att bötfälla de som inte sköter sig. Justitieministern reagerar med att kalla samman ansvariga tillsynsmyndigheter och ska se över vilka regelförändringar som behöver göras. Justitieombudsmannen uttalar sig att det är helt oacceptabelt och ser kännetecknet i hanteringen, inkompetens.

Det är ett dåligt system som borde skötas av en statlig kontrollmyndighet. Redan år 2009 visade Riksrevisionen efter en uppföljningsgranskning att tillsynen av överförmyndare har omfattande problem trots att de varit kända en längre tid. Hjälpbehövande med andra behov ställer nya, större krav på överförmyndarna. Det är sju år sedan och inget har gjorts för att säkerställa att individer får rätt hjälp från en god man. Även här behövs en lagändring inom snar framtid. Degerfors

Karina Frantzén

Karina Frantzén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.