2016-04-26 16:36

2016-04-26 16:36

Förändra inte torgen

Debatt:

Föreningen för byggnadskultur uttalar härmed som sin uppfattning angående förslag om en förbindelse mellan torgen i centrum. Södra torget mellan Stadshotellet och Wahlundsgården, båda byggnadsminnesmärken, och Norra Torget mellan Vågparken och Rådhuset omges av gamla träd och gräsmattor utmed Varnans stränder. De inramar en vattenspegel och bildar en vacker kulturmiljö mellan våra gamla stenvalvsbroar.

Att bygga vidare på stadens identitet är inte att bygga på vattnet mellan de gamla och unika tvillingtorgen. Båda har en månghundraårig historia att berätta.

Låt torgen förbli som de är!

Kerstin Stenberg, Per Bolander

För styrelsen

Föreningen för byggnadskultur uttalar härmed som sin uppfattning angående förslag om en förbindelse mellan torgen i centrum. Södra torget mellan Stadshotellet och Wahlundsgården, båda byggnadsminnesmärken, och Norra Torget mellan Vågparken och Rådhuset omges av gamla träd och gräsmattor utmed Varnans stränder. De inramar en vattenspegel och bildar en vacker kulturmiljö mellan våra gamla stenvalvsbroar.

Att bygga vidare på stadens identitet är inte att bygga på vattnet mellan de gamla och unika tvillingtorgen. Båda har en månghundraårig historia att berätta.

Låt torgen förbli som de är!

Kerstin Stenberg, Per Bolander

För styrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.