2016-04-25 06:00

2016-04-25 06:00

Bevara Jakobsberg

Kvarteret Björktrasten: Var storsinta och riv upp beslutet

Bjarne Olssons helomvändning om inläsningsarvoden för fullmäktigeledamöterna motiverade han med att ”det är bättre att vara överens i frågorna än att driva igenom dem med en rösts övervikt.”

Tänk om han & Co resonerat så om planerna på att placera teknik- och Innovationscenter i området Björktrasten med för lilla Kristinehamn alltför stora anläggningskostnader. Det finns enligt vår - och många kristinehamnares - uppfattning en betydligt bättre plats som med mycket konstig motivering röstades bort med en rösts övervikt.

Fallet inläsningsarvoden gällde en utgift på cirka 400 000 kronor per år, medan man utan hänsyn till omgivande bebyggelse och dålig bärighet i marken försöker driva igenom detta skolbygge till en beräknad byggkostnad av cirka 125 miljoner kronor. Summan kommer säkerligen att bli betydligt större, då kostnaderna för markförstärkning - med anledning av konstaterad, pågående erosion i strandzonen - bör vara mycket svåra att överblicka. Till detta kommer kostnader för att återställa skador på villor uppkomna genom nödvändiga pålningsarbeten.

Vid tidigare nybyggnationer i grannskapet har villafastigheter tagit skada - i vissa fall mycket allvarligt på grund av pålning. Därtill kommer åtskilliga miljoner kronor för inredning och maskinutrustning etc. Att räkna med att flytta över maskiner och övriga utrustningar från Presterudsgymnasiet verkar inte realistiskt.

Sedan planerna på detta teknikcentrum påbörjades, har den tidigare relativt livliga industristaden Kristinehamn minskats påtagligt genom att flera större industrier antingen lagt ned eller kraftigt skurit ned sin verksamhet. Av den anledningen ifrågasätts behovet av ett så omfattande skolbygge.

Av kommunen redovisat material framgår inte tydligt, hur vår i nuläget befintliga industris strategi är kopplad till detta projekt. I liknande fall på andra orter är det stora, etablerade industrier, som ligger bakom satsningar i denna storleksordning.

Tyvärr har man redan börjat förbereda flytt av alla elever, som går i Jakobsbergsskolan, till att fortsätta sin skolgång från kommande hösttermin i baracker placerade på södermalmskolans idrottsplan bakom gymnastikhuset vid Västerlånggatan. Dessa baracker ska enligt planerna användas under tre år i väntan på byggnation av ny skola på tomt vid Södermalmsskolan. Varför inte låta barnen tills vidare fortsätta sin skolgång i den trevliga Jakobsbergsskolan? Och varför använda idrottsplanen under så lång tid i dessa tider, då man inom skolvärlden äntligen har kommit fram till att barnen behöver mer tid för fysiska aktiviteter? Till en bråkdels kostnad av alla nybyggen kan Jakobsbergsskolans byggnader och skolgård fräschas upp. En härligare miljö för yngre skolbarn får man leta efter- varför förstöra den?

Påpekas bör också, att kommunen avser att ändra Prästgatans sträckning till att bilda en fyrvägskorsning med Jakobsbergsgatan, Östra och Norra staketgatorna samt ta bort Trädgårdsplan och flera stora träd. Varför förstöra denna fina, gröna oas?

Eftersom projektets ytbehov enligt uppgift minskats till mindre än hälften, förstår vi absolut inte nödvändigheten att flytta Prästgatan. Dagens trafikflöde fungerar mycket bra och bör inte ändras.

Vi anser, att kommunens företrädare genom att skrinlägga dessa byggplaner skulle visa sin storhet och kunna dra sig tillbaka med högburet huvud och med tanken ”det är inte bra att driva igenom ett så stort projekt med bara en rösts övervikt”.

Det måste vara mycket trevligare att få ett positivt eftermäle! Bör inte en sådan åtgärd innefattas i Bjarne Olssons arbete for att göra Kristinehamn känt som Värmlands vänligaste kommun. Här finns ett alldeles utmärkt tillfälle att visa detta genom att lyssna till många Kristinehamnsbors önskan att inte genomdriva detta skolprojekt - åtminstone inte på tilltänkt plats.

Sakägare i Björktrasten-ärendet samt andra närboende

 

Tänk om han & Co resonerat så om planerna på att placera teknik- och Innovationscenter i området Björktrasten med för lilla Kristinehamn alltför stora anläggningskostnader. Det finns enligt vår - och många kristinehamnares - uppfattning en betydligt bättre plats som med mycket konstig motivering röstades bort med en rösts övervikt.

Fallet inläsningsarvoden gällde en utgift på cirka 400 000 kronor per år, medan man utan hänsyn till omgivande bebyggelse och dålig bärighet i marken försöker driva igenom detta skolbygge till en beräknad byggkostnad av cirka 125 miljoner kronor. Summan kommer säkerligen att bli betydligt större, då kostnaderna för markförstärkning - med anledning av konstaterad, pågående erosion i strandzonen - bör vara mycket svåra att överblicka. Till detta kommer kostnader för att återställa skador på villor uppkomna genom nödvändiga pålningsarbeten.

Vid tidigare nybyggnationer i grannskapet har villafastigheter tagit skada - i vissa fall mycket allvarligt på grund av pålning. Därtill kommer åtskilliga miljoner kronor för inredning och maskinutrustning etc. Att räkna med att flytta över maskiner och övriga utrustningar från Presterudsgymnasiet verkar inte realistiskt.

Sedan planerna på detta teknikcentrum påbörjades, har den tidigare relativt livliga industristaden Kristinehamn minskats påtagligt genom att flera större industrier antingen lagt ned eller kraftigt skurit ned sin verksamhet. Av den anledningen ifrågasätts behovet av ett så omfattande skolbygge.

Av kommunen redovisat material framgår inte tydligt, hur vår i nuläget befintliga industris strategi är kopplad till detta projekt. I liknande fall på andra orter är det stora, etablerade industrier, som ligger bakom satsningar i denna storleksordning.

Tyvärr har man redan börjat förbereda flytt av alla elever, som går i Jakobsbergsskolan, till att fortsätta sin skolgång från kommande hösttermin i baracker placerade på södermalmskolans idrottsplan bakom gymnastikhuset vid Västerlånggatan. Dessa baracker ska enligt planerna användas under tre år i väntan på byggnation av ny skola på tomt vid Södermalmsskolan. Varför inte låta barnen tills vidare fortsätta sin skolgång i den trevliga Jakobsbergsskolan? Och varför använda idrottsplanen under så lång tid i dessa tider, då man inom skolvärlden äntligen har kommit fram till att barnen behöver mer tid för fysiska aktiviteter? Till en bråkdels kostnad av alla nybyggen kan Jakobsbergsskolans byggnader och skolgård fräschas upp. En härligare miljö för yngre skolbarn får man leta efter- varför förstöra den?

Påpekas bör också, att kommunen avser att ändra Prästgatans sträckning till att bilda en fyrvägskorsning med Jakobsbergsgatan, Östra och Norra staketgatorna samt ta bort Trädgårdsplan och flera stora träd. Varför förstöra denna fina, gröna oas?

Eftersom projektets ytbehov enligt uppgift minskats till mindre än hälften, förstår vi absolut inte nödvändigheten att flytta Prästgatan. Dagens trafikflöde fungerar mycket bra och bör inte ändras.

Vi anser, att kommunens företrädare genom att skrinlägga dessa byggplaner skulle visa sin storhet och kunna dra sig tillbaka med högburet huvud och med tanken ”det är inte bra att driva igenom ett så stort projekt med bara en rösts övervikt”.

Det måste vara mycket trevligare att få ett positivt eftermäle! Bör inte en sådan åtgärd innefattas i Bjarne Olssons arbete for att göra Kristinehamn känt som Värmlands vänligaste kommun. Här finns ett alldeles utmärkt tillfälle att visa detta genom att lyssna till många Kristinehamnsbors önskan att inte genomdriva detta skolprojekt - åtminstone inte på tilltänkt plats.

Sakägare i Björktrasten-ärendet samt andra närboende

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.