2016-04-22 11:28

2016-04-22 11:28

Trasig bostadspolitik

Debatt: Alliansens åtta år vid makten

Alliansens bostadspolitik 2007-2014 gynnade villor och bostadsrätter och därmed främst rika personer medan hyresrätter missgynnades.

Investeringsstöd för byggandet av hyresrätter slopades och byggandet avstannade enligt Boverket.

Förmögenhetsskatten avskaffades för att de som placerat pengar utomlands, för att undvika skatt, skulle ta hem sin förmögenhet. Tvärtom har allt fler fört ut pengar till skatteparadis. Skatteverket har genom avtal med skatteparadisen fått alltmer information om skattefuskarna. Alliansen skapade då en regel om självrättelse. Den innebär att om man tar hem pengarna till Sverige och skattar för dem sex år tillbaka i tiden så anmäls man inte av skatteverket för skattefusk. Nu har ett omfattande internationellt skattefusk avslöjats i Panama. Hur många svenskar som berörs är oklart.

Ett permanent rot-avdrag infördes på halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person för villor och bostadsrätter, men inte för hyresrätter. Rot-avdrag och ränteavdrag minskade skatten med 50 miljarder 2015. Fastighetsskatten ersattes med en låg avgift. Istället höjdes skatten på vinsten vid försäljningen av bostaden från 20 till 22 procent och en ränta på uppskovet med betalningen av skatten infördes upp till ett uppskovstak.

EU-lagen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag infördes som tillsammans med EU:s konkurrensregler påverkade hyresrätterna. Lagen innebär att allmännyttan ska vara affärsmässig och ge vinst som andra bostadsföretag. Om alliansen begärt undantag från EU likt andra länder hade vi haft kvar en icke vinstdrivande bostadssektor.

En stor utförsäljning och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter samt lyxrenoveringar av hyresrätter har skett i borgerliga kommuner. Det har tvingat bort lågavlönade hyresgäster och bidragit till en brist på billiga hyresrätter.

Vad gör regeringen?

Regeringen har infört ett investeringsstöd på 3,2 miljarder kronor per år till byggande av energisnåla hyresrätter och studentbostäder på upp till 70 kvadratmeter. Stödet utgår till både allmännyttiga och privata fastighetsägare för lägenheter som påbörjas från och med den 25 mars i år. Dessutom utgår 3,5 miljarder kronor per år till kommuner för ökat byggande, energieffektivisering av miljonprogrammet och stöd till byggande av äldrebostäder. Allianspartierna är både emot att investeringsstödet införs och att stödet finansieras genom en sänkning av rot-avdraget.

Ett uppdrag har getts att se över behovet av att utveckla hyressättningssystemet. Uppdraget ska genomföras i samråd med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (Sabo) och redovisas senast den 10 maj 2016.

Det räcker inte. Utred hur det går att skapa en fördelningspolitisk rättvis bostadspolitik mellan olika boendeformer. Det gäller både bidrag och vad som kan anses vara en skälig beskattning.

Det går att bygga energisnåla hyresrätter med god kvalitet med rimliga hyror. Det visar Sabo med sina prefabricerade Kombohus som är 25 procent billigare än andra hyresrätter. Regeringens investeringsstöd kan sänka hyrorna ytterligare.

Den regel om självrättelse som ger rabatt på obetald skatt bör ändras till att man ska betala skatten 20 år tillbaka i tiden såsom i England. Sätt ett tak för självrättelser.

Kraven på bankerna är för låga. De är lika belånade som före finanskrisen. Så tvinga även bankerna att amortera. Alliansregeringen skapade en stabilitetsfond under finanskrisen som bankerna skulle betala avgifter till varje år. Se till att staten får tillbaka de bortskänkta pengarna för att finansiera byggandet av fler hyresrätter.

Lilian Tilander (S)

 

Investeringsstöd för byggandet av hyresrätter slopades och byggandet avstannade enligt Boverket.

Förmögenhetsskatten avskaffades för att de som placerat pengar utomlands, för att undvika skatt, skulle ta hem sin förmögenhet. Tvärtom har allt fler fört ut pengar till skatteparadis. Skatteverket har genom avtal med skatteparadisen fått alltmer information om skattefuskarna. Alliansen skapade då en regel om självrättelse. Den innebär att om man tar hem pengarna till Sverige och skattar för dem sex år tillbaka i tiden så anmäls man inte av skatteverket för skattefusk. Nu har ett omfattande internationellt skattefusk avslöjats i Panama. Hur många svenskar som berörs är oklart.

Ett permanent rot-avdrag infördes på halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person för villor och bostadsrätter, men inte för hyresrätter. Rot-avdrag och ränteavdrag minskade skatten med 50 miljarder 2015. Fastighetsskatten ersattes med en låg avgift. Istället höjdes skatten på vinsten vid försäljningen av bostaden från 20 till 22 procent och en ränta på uppskovet med betalningen av skatten infördes upp till ett uppskovstak.

EU-lagen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag infördes som tillsammans med EU:s konkurrensregler påverkade hyresrätterna. Lagen innebär att allmännyttan ska vara affärsmässig och ge vinst som andra bostadsföretag. Om alliansen begärt undantag från EU likt andra länder hade vi haft kvar en icke vinstdrivande bostadssektor.

En stor utförsäljning och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter samt lyxrenoveringar av hyresrätter har skett i borgerliga kommuner. Det har tvingat bort lågavlönade hyresgäster och bidragit till en brist på billiga hyresrätter.

Vad gör regeringen?

Regeringen har infört ett investeringsstöd på 3,2 miljarder kronor per år till byggande av energisnåla hyresrätter och studentbostäder på upp till 70 kvadratmeter. Stödet utgår till både allmännyttiga och privata fastighetsägare för lägenheter som påbörjas från och med den 25 mars i år. Dessutom utgår 3,5 miljarder kronor per år till kommuner för ökat byggande, energieffektivisering av miljonprogrammet och stöd till byggande av äldrebostäder. Allianspartierna är både emot att investeringsstödet införs och att stödet finansieras genom en sänkning av rot-avdraget.

Ett uppdrag har getts att se över behovet av att utveckla hyressättningssystemet. Uppdraget ska genomföras i samråd med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (Sabo) och redovisas senast den 10 maj 2016.

Det räcker inte. Utred hur det går att skapa en fördelningspolitisk rättvis bostadspolitik mellan olika boendeformer. Det gäller både bidrag och vad som kan anses vara en skälig beskattning.

Det går att bygga energisnåla hyresrätter med god kvalitet med rimliga hyror. Det visar Sabo med sina prefabricerade Kombohus som är 25 procent billigare än andra hyresrätter. Regeringens investeringsstöd kan sänka hyrorna ytterligare.

Den regel om självrättelse som ger rabatt på obetald skatt bör ändras till att man ska betala skatten 20 år tillbaka i tiden såsom i England. Sätt ett tak för självrättelser.

Kraven på bankerna är för låga. De är lika belånade som före finanskrisen. Så tvinga även bankerna att amortera. Alliansregeringen skapade en stabilitetsfond under finanskrisen som bankerna skulle betala avgifter till varje år. Se till att staten får tillbaka de bortskänkta pengarna för att finansiera byggandet av fler hyresrätter.

Lilian Tilander (S)

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.