2016-04-19 11:33

2016-04-19 11:33

Bedrövligt värmesystem

HÄGRINGEN

Vi boende inom bostadsrättsföreningen Hägringen tycker att det är bedrövligt med nya värmesystemet.

Till nästa vinter måste det bli bättre. Vi har påpekat gång på gång att det inte är någon värme på och att elementen är kalla.

Boende på Hägringen

Till nästa vinter måste det bli bättre. Vi har påpekat gång på gång att det inte är någon värme på och att elementen är kalla.

Boende på Hägringen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.