2016-04-15 06:00

2016-04-15 16:52

Saknas trafikljus

DEBATT

Jag vill uppmärksamma den mycket dåliga trafiksituationen vid uppfarten mot vårdcentralen. Alltså vårt tidigare sjukhus. Det saknas trafikljus och övergångsställe vid korsningen Västra Ringvägen och Fältvägen. Dessutom finns det inga övergångsställen med ljus på uppfarten mot och på sjukhusområdet.

Trafiken är nog så intensiv, sikten dålig där Fältvägen kröker och sjukhusuppfarten börjar. Man kan ej heller nå busshållsplatsen från motsatt sida, alltså på Fältvägen nedanför vårdcentralen utan fara för att bli påkörd.

Jag har tidigare sänt ett brev om detta till tekniska förvaltningen men ej hört från dem.

Pensionär

Jag vill uppmärksamma den mycket dåliga trafiksituationen vid uppfarten mot vårdcentralen. Alltså vårt tidigare sjukhus. Det saknas trafikljus och övergångsställe vid korsningen Västra Ringvägen och Fältvägen. Dessutom finns det inga övergångsställen med ljus på uppfarten mot och på sjukhusområdet.

Trafiken är nog så intensiv, sikten dålig där Fältvägen kröker och sjukhusuppfarten börjar. Man kan ej heller nå busshållsplatsen från motsatt sida, alltså på Fältvägen nedanför vårdcentralen utan fara för att bli påkörd.

Jag har tidigare sänt ett brev om detta till tekniska förvaltningen men ej hört från dem.

Pensionär

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.