2016-04-15 06:00

2016-04-15 16:52

Inlägg i brodebatten

CENTRUM

Låt torgen vara i fred men städa och ansa grönområdena runt älven. Tukta träden vid behov. Se över alla andra områden med grönska, till exempel Daphneparken.

Hela staden behöver saneras från skräp. Det ser bedrövligt ut runt våra genomfartsleder.

Kommunen kan kanske anställa ungdomar och invandrare till detta arbete

Skjut brobygget på framtiden. Tänk på översvämningsrisken och att den är helt onödig.

Pensionären

Låt torgen vara i fred men städa och ansa grönområdena runt älven. Tukta träden vid behov. Se över alla andra områden med grönska, till exempel Daphneparken.

Hela staden behöver saneras från skräp. Det ser bedrövligt ut runt våra genomfartsleder.

Kommunen kan kanske anställa ungdomar och invandrare till detta arbete

Skjut brobygget på framtiden. Tänk på översvämningsrisken och att den är helt onödig.

Pensionären

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.