2016-04-06 06:00

2016-04-06 06:00

Vänorter är förlegat

DEBATT: Vad kan vi lära av varandra?

Vänorter i alla ära men vi lever i en föränderlig värld. Vänorter är ett förlegat samarbetssätt för att skapa internationella kontakter. Idag finns möjligheter att erhålla EU-medel för olika former av samarbeten. Kristinehamns kommun har ett antal EU-projekt som man arbetar med idag och har en anställd EU-samordnare. Vi lever i en förändlig värld och det bör även internationella samarbetsformer ta hänsyn till.

De länder Kristinehamn har valt att samarbeta med - är dessa representativa för Kristinehamns kommunala utveckling?

På följande sätt är syftet med vänorter presenterat på Kommunens hemsida:

Kristinehamn har vänorter i Norge, Finland, Estland och Polen. Samarbetet mellan kommunen och vänorterna handlar om att utbyta idéer om kommunal utveckling samt hitta samverkansformer i olika projektsammanhang för att lösa gemensamma problem. Dessutom finns möjlighet till strategiska kontakter och ungdomsutbyten mellan olika länder.

Vissa av vänorterna har Kristinehamn haft sedan 1945. Vad har dessa vänorter konkret bidragit till för utveckling i Kristinehamns Kommun?

Norge ingår inte i EU, vad tycker de om en direkt tågförbindelse med Oslo? Finland, Estland och Polen, vilken flyktingpolitik har de, vad kan vi lära av dem?

Det vi kan lära av Finland är att de har Europas bästa skola, det borde vi ta till vara, men det är inte ett gemensamt problem.

Katarina Ikonen

Vänorter i alla ära men vi lever i en föränderlig värld. Vänorter är ett förlegat samarbetssätt för att skapa internationella kontakter. Idag finns möjligheter att erhålla EU-medel för olika former av samarbeten. Kristinehamns kommun har ett antal EU-projekt som man arbetar med idag och har en anställd EU-samordnare. Vi lever i en förändlig värld och det bör även internationella samarbetsformer ta hänsyn till.

De länder Kristinehamn har valt att samarbeta med - är dessa representativa för Kristinehamns kommunala utveckling?

På följande sätt är syftet med vänorter presenterat på Kommunens hemsida:

Kristinehamn har vänorter i Norge, Finland, Estland och Polen. Samarbetet mellan kommunen och vänorterna handlar om att utbyta idéer om kommunal utveckling samt hitta samverkansformer i olika projektsammanhang för att lösa gemensamma problem. Dessutom finns möjlighet till strategiska kontakter och ungdomsutbyten mellan olika länder.

Vissa av vänorterna har Kristinehamn haft sedan 1945. Vad har dessa vänorter konkret bidragit till för utveckling i Kristinehamns Kommun?

Norge ingår inte i EU, vad tycker de om en direkt tågförbindelse med Oslo? Finland, Estland och Polen, vilken flyktingpolitik har de, vad kan vi lära av dem?

Det vi kan lära av Finland är att de har Europas bästa skola, det borde vi ta till vara, men det är inte ett gemensamt problem.

Katarina Ikonen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.