2016-04-01 11:59

2016-04-01 11:59

Replik till Roland Leben

SVAR PÅ TALF.d KD-sympatisör

Jag föredrar i motsats till Roland Leben, som uttrycker sig i många och nobla ord, att kort konstatera att vi lever här och nu.

Jag vet att många av KD-anhängarna tror på en bättre tillvaro i framtiden.

Jag föredrar en faktabaserad bild i realtid.

Kostnaderna har vi här och nu. Om framtiden vet vi mycket lite.

Jag vet att många av KD-anhängarna tror på en bättre tillvaro i framtiden.

Jag föredrar en faktabaserad bild i realtid.

Kostnaderna har vi här och nu. Om framtiden vet vi mycket lite.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.