2016-03-30 15:56

2016-03-30 15:56

Rättvis bostadspolitik

DEBATT: Dyrare att bo i en hyresrätt än i en villa

Enligt Boverket behövs 700 000 nya bostäder till år 2025. Därför har regeringen bjudit in Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet till samtal om hur byggtakten kan ökas och byggandet finansieras.

År 2015 kostade ränteavdragen 30 miljarder. Pengar som staten behöver för att investera i byggandet av fler hyresrätter.

Liberalerna kommer inte att acceptera en sänkning eller ett slopande av ränteavdragen om inte skatten på arbete samtidigt sänks enligt Jan Björklund. Det är ett väldigt orättvist krav.

I samband med att fastighetsskatten ersattes med en avgift skulle ränteavdragen avvecklas successivt. Det fick Anders Borg inte igenom i alliansen. Framförallt villaägare med stora hus i attraktiva lägen gynnades av avvecklingen av fastighetsskatten, medan villaägare med låga taxeringsvärden särskilt på landsbygden fick höjd avgift.

De som har stora bostadslån och stora ränteavdrag har fått för mycket statligt stöd alldeles för länge. De bör inte gynnas igen. Alla som drabbades av höjd avgift när fastighetsskatten avvecklades fick ingen kompensation. Sätt ett tak för ränteavdragen och avveckla ränteavdragen successivt utan att kompensera de som vann på avvecklingen av fastighetskatten.

Björklund vill även avreglera bostadsmarknaden och få en friare hyressättning. Vansinnigt. Det leder till högre hyror och att de som inte har råd att bo kvar tvingas flytta så de som har bättre råd får flytta in.

Det är inte den rörligheten som behövs utan den rörlighet som skapas när det byggs så många trygghetsboenden och seniorboenden som efterfrågas. Då kan ungdomar och unga familjer ta över lägenheter och villor som äldre lämnar.

Åldersgruppen 65+ ökar med över 30 000 personer om året och många äldre bor i bostäder utan hiss och annan bostadsanpassning.

Huvudproblemet med bostadsbristen är bristen på hyresrätter med låga hyror för lågavlönade, ungdomar och nyanlända. Björklunds förslag om marknadshyror leder inte till att fler billiga hyresrätter byggs.

En orsak till bristen på hyresrätter är att många hyresrätter omvandlats till bostadsrätter.

Den nya Lagen för allmännyttiga bostadsföretag innebär att Allmännyttan ska vara affärsmässig och ge vinst som andra bostadsföretag. Vinsten kan kommunerna använda till integration och andra sociala ändamål. Lagens utformning tillsammans med EU:s konkurrensregler innebär att stat och kommun inte kan stödja enbart allmännyttan finansiellt. Om alliansen begärt undantag från EU skulle Allmännyttan kunnat fungera som tidigare.

Holland, Frankrike, England, Danmark, Österike etc. begärde undantag och har en icke kommersiell sektor som omfattar 17-32 procent av hela bostadsbeståndet. Att Sverige saknar en icke kommersiell bostadssektor är unikt. Sverige behöver få ett undantag i efterhand.

På grund av beskattningen av hyresrätter är det idag dyrare att bo i en hyresrätt än i en bostadsrätt och en villa i samma storlek.

Lilian Tilander (S)

Enligt Boverket behövs 700 000 nya bostäder till år 2025. Därför har regeringen bjudit in Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet till samtal om hur byggtakten kan ökas och byggandet finansieras.

År 2015 kostade ränteavdragen 30 miljarder. Pengar som staten behöver för att investera i byggandet av fler hyresrätter.

Liberalerna kommer inte att acceptera en sänkning eller ett slopande av ränteavdragen om inte skatten på arbete samtidigt sänks enligt Jan Björklund. Det är ett väldigt orättvist krav.

I samband med att fastighetsskatten ersattes med en avgift skulle ränteavdragen avvecklas successivt. Det fick Anders Borg inte igenom i alliansen. Framförallt villaägare med stora hus i attraktiva lägen gynnades av avvecklingen av fastighetsskatten, medan villaägare med låga taxeringsvärden särskilt på landsbygden fick höjd avgift.

De som har stora bostadslån och stora ränteavdrag har fått för mycket statligt stöd alldeles för länge. De bör inte gynnas igen. Alla som drabbades av höjd avgift när fastighetsskatten avvecklades fick ingen kompensation. Sätt ett tak för ränteavdragen och avveckla ränteavdragen successivt utan att kompensera de som vann på avvecklingen av fastighetskatten.

Björklund vill även avreglera bostadsmarknaden och få en friare hyressättning. Vansinnigt. Det leder till högre hyror och att de som inte har råd att bo kvar tvingas flytta så de som har bättre råd får flytta in.

Det är inte den rörligheten som behövs utan den rörlighet som skapas när det byggs så många trygghetsboenden och seniorboenden som efterfrågas. Då kan ungdomar och unga familjer ta över lägenheter och villor som äldre lämnar.

Åldersgruppen 65+ ökar med över 30 000 personer om året och många äldre bor i bostäder utan hiss och annan bostadsanpassning.

Huvudproblemet med bostadsbristen är bristen på hyresrätter med låga hyror för lågavlönade, ungdomar och nyanlända. Björklunds förslag om marknadshyror leder inte till att fler billiga hyresrätter byggs.

En orsak till bristen på hyresrätter är att många hyresrätter omvandlats till bostadsrätter.

Den nya Lagen för allmännyttiga bostadsföretag innebär att Allmännyttan ska vara affärsmässig och ge vinst som andra bostadsföretag. Vinsten kan kommunerna använda till integration och andra sociala ändamål. Lagens utformning tillsammans med EU:s konkurrensregler innebär att stat och kommun inte kan stödja enbart allmännyttan finansiellt. Om alliansen begärt undantag från EU skulle Allmännyttan kunnat fungera som tidigare.

Holland, Frankrike, England, Danmark, Österike etc. begärde undantag och har en icke kommersiell sektor som omfattar 17-32 procent av hela bostadsbeståndet. Att Sverige saknar en icke kommersiell bostadssektor är unikt. Sverige behöver få ett undantag i efterhand.

På grund av beskattningen av hyresrätter är det idag dyrare att bo i en hyresrätt än i en bostadsrätt och en villa i samma storlek.

Lilian Tilander (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.