2016-03-15 15:42

2016-03-15 15:42

Näva behövs

DEBATT NÄVA OPINION: Hela bilden har inte kommit fram

Läser man hela utredningen gällande Utvärdering av Närvårdsavdelningen i Uppsala får man en helt annan uppfattning än vad som anges i senaste tidens artiklar med information från Ulrik Andersson, Monica Gundahl, Kenneth Johannesson, Socialdemokraterna och Marina Tuutma VLF.

Utredningens sammanfattning visar – Bättre vård till lägre kostnad! Nämligen en besparing på 2000 till 3000 kronor per vårddygn och på helår 73 till109,5 miljoner kronor med förslag på 100 till 175 närvårdsplatser!

Oseriöst och vilseledande då S åberopar Sämre vård till högre pris på en nyöppnad vårdavdelning som har varit igång endast cirka sex månader med 35 procent beläggning och med samtliga tjänster tillsatta. Då blir ju självklart varje plats dyr i ett startskede.

Dessutom, efter att utredningen gjordes ökade beläggningen med patienter till 90 procent. Varför nämns inte detta?

Näva har funnits i Uppsala läns Landsting sedan 2008 på bland annat följande platser Enköping, Uppsala, Nynäshamn, Östhammar och Tierp.

Varför ges det inte en saklig information i artiklar varför Näva behövs och vilka patientgrupper som är avsedda för denna vårdform samt att också statens egen utredning SOU 2015:20 om framtidens behov för bättre vård – pekar på att NÄVA är lösningen?

Utredningen föreslår att primärvården ska få uppdraget att vara förstahandsvalet för akutvård med ansvar dygnet runt. För att klara det vill utredaren att det byggs fler närakuter.

Göran Stiernstedt betonar att primärvårdens akutmottagningar ska kunna röntga och ta vissa former av prover.

Varför redovisas det inte att röntgen, labb med mera finns kvar på Kristinehamns före detta sjukhus? Och kommer att kunna betjäna Näva, i samma hus!

Och framför allt – Socialdemokraterna missar att ta upp vad som Uppsalautredningen belyser i en framtid för Näva? Här kommer ett citat ur Uppsalautredningen på frågan om hur man ser på framtiden för Näva.

”Vårdnivån som Näva utgör, att patienten behöver daglig läkarpåtitt och sjukhusets resurser, men inte det stora universitetssjukhusets är en behövd nivå. Kostnaden per vårddygn vid 90 procents beläggning är dryga 4000 kronor vilket måste beaktas som avsevärt lägre än storsjukhusets bäddar. Med ett antagande att storsjukhuset oftast är fullt eller att vissa kliniker är det, så antas det vara en kostnadseffektiv drift för finansiären.

En ny vårdform behöver uthållighet för att testas och provas. Gamla mönster och arbetssätt behöver brytas, vilket inte minst syns i att patienter fortsatt åker till akuten och att de oftast läggs in på storsjukhuset av närhetsprincip och gammal vana. Vi ser att Östhammars närvårdsavdelning är driftsäker, har ett mycket stort upplevt värde och drivs ytterst kostnadseffektivt i samråd med kommunen. Skulle vi anta att behovet är lika stort i Uppsala kommun skulle det behövas 100 till175 närvårdsplatser, beroende av kommunens antal korttidsplatser. 100 platser med 2000 till 3000 kronor lägre vårddygnskostnader är en avsevärd besparing på helår (73 till 109,5 MSEK på helår). Med tanke på att sjukvårdens kostnadsutveckling är något högre än konsumentprisindex så är varje systematisk besparing viktig förutsatt att vårdnivån, kvaliteten och patientsäkerheten bibehålls eller helst ökar.

Patienter som vårdas på vårdnivån Näva har enkelrum och upplever sin vård som mycket god. Det är ett lågt antal sjukhusburna infektioner och få andra allvarliga avvikelser. Antalet återinläggningar som i snitt kostar 60 000 kroor hålls nere och analyseras löpande.”

Mot bakgrund av ovanstående två aktuella utredningar med målsättningen bättre och mera kostnadseffektiv vård, måste man konstatera att landstingsrådet Jane Larsson (C) med landstingssamverkan är mycket framsynt i sin bedömning av ett kommande stort behov av ett Näva i många kommuner

Läser man hela utredningen gällande Utvärdering av Närvårdsavdelningen i Uppsala får man en helt annan uppfattning än vad som anges i senaste tidens artiklar med information från Ulrik Andersson, Monica Gundahl, Kenneth Johannesson, Socialdemokraterna och Marina Tuutma VLF.

Utredningens sammanfattning visar – Bättre vård till lägre kostnad! Nämligen en besparing på 2000 till 3000 kronor per vårddygn och på helår 73 till109,5 miljoner kronor med förslag på 100 till 175 närvårdsplatser!

Oseriöst och vilseledande då S åberopar Sämre vård till högre pris på en nyöppnad vårdavdelning som har varit igång endast cirka sex månader med 35 procent beläggning och med samtliga tjänster tillsatta. Då blir ju självklart varje plats dyr i ett startskede.

Dessutom, efter att utredningen gjordes ökade beläggningen med patienter till 90 procent. Varför nämns inte detta?

Näva har funnits i Uppsala läns Landsting sedan 2008 på bland annat följande platser Enköping, Uppsala, Nynäshamn, Östhammar och Tierp.

Varför ges det inte en saklig information i artiklar varför Näva behövs och vilka patientgrupper som är avsedda för denna vårdform samt att också statens egen utredning SOU 2015:20 om framtidens behov för bättre vård – pekar på att NÄVA är lösningen?

Utredningen föreslår att primärvården ska få uppdraget att vara förstahandsvalet för akutvård med ansvar dygnet runt. För att klara det vill utredaren att det byggs fler närakuter.

Göran Stiernstedt betonar att primärvårdens akutmottagningar ska kunna röntga och ta vissa former av prover.

Varför redovisas det inte att röntgen, labb med mera finns kvar på Kristinehamns före detta sjukhus? Och kommer att kunna betjäna Näva, i samma hus!

Och framför allt – Socialdemokraterna missar att ta upp vad som Uppsalautredningen belyser i en framtid för Näva? Här kommer ett citat ur Uppsalautredningen på frågan om hur man ser på framtiden för Näva.

”Vårdnivån som Näva utgör, att patienten behöver daglig läkarpåtitt och sjukhusets resurser, men inte det stora universitetssjukhusets är en behövd nivå. Kostnaden per vårddygn vid 90 procents beläggning är dryga 4000 kronor vilket måste beaktas som avsevärt lägre än storsjukhusets bäddar. Med ett antagande att storsjukhuset oftast är fullt eller att vissa kliniker är det, så antas det vara en kostnadseffektiv drift för finansiären.

En ny vårdform behöver uthållighet för att testas och provas. Gamla mönster och arbetssätt behöver brytas, vilket inte minst syns i att patienter fortsatt åker till akuten och att de oftast läggs in på storsjukhuset av närhetsprincip och gammal vana. Vi ser att Östhammars närvårdsavdelning är driftsäker, har ett mycket stort upplevt värde och drivs ytterst kostnadseffektivt i samråd med kommunen. Skulle vi anta att behovet är lika stort i Uppsala kommun skulle det behövas 100 till175 närvårdsplatser, beroende av kommunens antal korttidsplatser. 100 platser med 2000 till 3000 kronor lägre vårddygnskostnader är en avsevärd besparing på helår (73 till 109,5 MSEK på helår). Med tanke på att sjukvårdens kostnadsutveckling är något högre än konsumentprisindex så är varje systematisk besparing viktig förutsatt att vårdnivån, kvaliteten och patientsäkerheten bibehålls eller helst ökar.

Patienter som vårdas på vårdnivån Näva har enkelrum och upplever sin vård som mycket god. Det är ett lågt antal sjukhusburna infektioner och få andra allvarliga avvikelser. Antalet återinläggningar som i snitt kostar 60 000 kroor hålls nere och analyseras löpande.”

Mot bakgrund av ovanstående två aktuella utredningar med målsättningen bättre och mera kostnadseffektiv vård, måste man konstatera att landstingsrådet Jane Larsson (C) med landstingssamverkan är mycket framsynt i sin bedömning av ett kommande stort behov av ett Näva i många kommuner

  • Elisabeth Segerud

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.