2016-03-04 11:18

2016-03-04 11:18

Moderaterna saknar demokrati

POLITIK

Under årsmötet kan medlemmar vara med och diskutera och besluta om vad föreningen ska satsa på det kommande året. När formalia är förberett, kan man lägga större delen av tiden på årsmötet på framtiden och frågor som engagerar medlemmar.

Årets årsmöte hos Moderaterna var allt annat än detta. Årets årsmöte hos Moderaterna bestod av ett envälde med en hotfull attityd gentemot medlemmar som ville framföra åsikter eller engagera sig i föreningens farmtid. Moderaterna i Kristinehamn har i många år styrts av en inre klick som inte har accepterat oliktänkande. Detta har skapat att flera personer som genom de senaste åren engagerat sig och drivit utveckling av partiet, har på olika sätt och vis avstått från att engagera sig i föreningen och politiken.

Moderaterna i Kristinehamn saknar helt demokrati och öppenhet gentemot medlemmar och väljare. Det finns en liten inre klick av personer som förskansar sig med uppdrag för att på så sätt säkerställa sin position och makt i partiet. Den inre klicken omger sig med personer som säkerställer dessa personers makt i partiet.

Detta gör att demokratin urholkas, eftersom nya arbetssätt och tankar inte accepteras av denna inre klick.

Demokrati som politisk filosofi bygger på att alla medborgare har rättigheter och yttrandefrihet. När demokrati saknas, saknas även rättvisa, dessa två hänger samman. Utan en levande demokrati saknas drivkraften till utveckling mot ett mer rättvisare och öppnare samhälle.

Katarina Ikonen

Under årsmötet kan medlemmar vara med och diskutera och besluta om vad föreningen ska satsa på det kommande året. När formalia är förberett, kan man lägga större delen av tiden på årsmötet på framtiden och frågor som engagerar medlemmar.

Årets årsmöte hos Moderaterna var allt annat än detta. Årets årsmöte hos Moderaterna bestod av ett envälde med en hotfull attityd gentemot medlemmar som ville framföra åsikter eller engagera sig i föreningens farmtid. Moderaterna i Kristinehamn har i många år styrts av en inre klick som inte har accepterat oliktänkande. Detta har skapat att flera personer som genom de senaste åren engagerat sig och drivit utveckling av partiet, har på olika sätt och vis avstått från att engagera sig i föreningen och politiken.

Moderaterna i Kristinehamn saknar helt demokrati och öppenhet gentemot medlemmar och väljare. Det finns en liten inre klick av personer som förskansar sig med uppdrag för att på så sätt säkerställa sin position och makt i partiet. Den inre klicken omger sig med personer som säkerställer dessa personers makt i partiet.

Detta gör att demokratin urholkas, eftersom nya arbetssätt och tankar inte accepteras av denna inre klick.

Demokrati som politisk filosofi bygger på att alla medborgare har rättigheter och yttrandefrihet. När demokrati saknas, saknas även rättvisa, dessa två hänger samman. Utan en levande demokrati saknas drivkraften till utveckling mot ett mer rättvisare och öppnare samhälle.

Katarina Ikonen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.