2016-02-25 09:09

2016-02-25 09:09

Inte ställa grupper mot varandra

ARBETSKLÄDER

Om man har ett jobb som kräver att man är ute större delen av sin arbetstid så vore det självklart att man fick arbetskläder. Men så självklart är det inte om man ser på de mer traditionellt kvinnliga jobben.

Nyligen har vi kunnat följa kommunens hemtjänstpersonal som tillslut fick vinterkläder så nu återstår bara våra förskolelärare/ barnskötare med flera. Det är också en grupp som länge har efterfrågat arbetskläder och som vi från Moderaterna kommer jobba för att de får. För inte ska vi väl ställa våra personalgruppen mot varandra?

Marie Oudin Oppositionsråd (M) Stellan Jansson ledamot skolnämnden (M)

Om man har ett jobb som kräver att man är ute större delen av sin arbetstid så vore det självklart att man fick arbetskläder. Men så självklart är det inte om man ser på de mer traditionellt kvinnliga jobben.

Nyligen har vi kunnat följa kommunens hemtjänstpersonal som tillslut fick vinterkläder så nu återstår bara våra förskolelärare/ barnskötare med flera. Det är också en grupp som länge har efterfrågat arbetskläder och som vi från Moderaterna kommer jobba för att de får. För inte ska vi väl ställa våra personalgruppen mot varandra?

Marie Oudin Oppositionsråd (M) Stellan Jansson ledamot skolnämnden (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.