2016-02-16 08:14

2016-02-16 08:14

Det går bra för Sverige

DEBATT: Socialdemokraterna ger sin syn på utvecklingen

Politik. Efter det att Stefan Löfven och hans regering tillträdde har mycket bra skett i vårt land.

• Svensk tillväxt ligger på över tre procent. Det är den högsta tillväxttakten på över fyra år och högst i Norden. En av de allra högsta i Europa. Tillväxten drivs av ökade privata investeringar och stabil utveckling av hushållens konsumtion. Efter ett par svaga år bidrar nu även utrikeshandeln till tillväxten.

• Underskottet i statsfinanserna har halverats på ett år och statsskuldens andel av BNP sjunker.

• Fler arbetar. Sedan valet har cirka 80 000 fler människor ett jobb att gå till.

• Antalet lediga jobb är över 80 000.

• Antalet arbetade timmar ökar.

• Arbetslösheten ligger på runt sju procent, vilket är en minskning med ungefär en procentenhet jämfört med för ett år sen.

• Ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt, och ligger på sin lägsta nivå sedan före finanskrisen.

• Långtidsarbetslösheten (> 6 månader) har minskat med runt 20 000 personer sedan valet

• Näringslivet går bra och företagen tycker att läget gällande bland annat orderingångar och produktion är mycket starkare än det varit de senaste fyra åren.

Vi genomför nu en rad reformer som kommer att göra skillnad för människor. Satsningar på skolan och högskola, extratjänster i välfärden bostadsbyggande, förbättrat underhåll av våra järnvägar, avskaffande av Fas 3 och istället mer effektiva insatser för att arbetslösa ska få jobb, insatser för att barn och unga ska ha vettiga sommaraktiviteter, bidrag till de barn och unga som behöver glasögon med mera.

Socialdemokraterna i Kristinehamn

• Svensk tillväxt ligger på över tre procent. Det är den högsta tillväxttakten på över fyra år och högst i Norden. En av de allra högsta i Europa. Tillväxten drivs av ökade privata investeringar och stabil utveckling av hushållens konsumtion. Efter ett par svaga år bidrar nu även utrikeshandeln till tillväxten.

• Underskottet i statsfinanserna har halverats på ett år och statsskuldens andel av BNP sjunker.

• Fler arbetar. Sedan valet har cirka 80 000 fler människor ett jobb att gå till.

• Antalet lediga jobb är över 80 000.

• Antalet arbetade timmar ökar.

• Arbetslösheten ligger på runt sju procent, vilket är en minskning med ungefär en procentenhet jämfört med för ett år sen.

• Ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt, och ligger på sin lägsta nivå sedan före finanskrisen.

• Långtidsarbetslösheten (> 6 månader) har minskat med runt 20 000 personer sedan valet

• Näringslivet går bra och företagen tycker att läget gällande bland annat orderingångar och produktion är mycket starkare än det varit de senaste fyra åren.

Vi genomför nu en rad reformer som kommer att göra skillnad för människor. Satsningar på skolan och högskola, extratjänster i välfärden bostadsbyggande, förbättrat underhåll av våra järnvägar, avskaffande av Fas 3 och istället mer effektiva insatser för att arbetslösa ska få jobb, insatser för att barn och unga ska ha vettiga sommaraktiviteter, bidrag till de barn och unga som behöver glasögon med mera.

Socialdemokraterna i Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.