2016-01-29 13:53

2016-01-29 13:53

Oro över förlossningen

VÅRD BARNMORSKA, KARLSKOGA: Sommarstängt på förslag i Karlskoga

I maj 2014 skrev Svenska Barnmorskeförbundet att svensk förlossningsvård är dyr, ineffektiv, är inte fokuserad på födande kvinnors behov och det vill man ändra på!

Svenska Barnmorskeförbundet presenterade på internationella barnmorskedagen den 5:e maj Barnmorskeförbundets tiopunktsprogram för en god vård i samband med barnafödande. Man vill ifrån förbundet visa hur förlossningsvården bör organiseras för att vara trygg och säker, evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv. tiopunktsprogrammet beskriver i sin första punkt att; alternativa vårdformer i samband med barnafödande behövs i hela landet. Kvinnor och deras partner ska ha rätt till, utifrån önskemål och riskbedömning, att välja mellan olika vårdformer. Detta motiveras med att studier visar på fördelar med lågriskenheter för kvinnor med en normal graviditet. Punkt nummer två beskriver att vården i största möjliga utsträckning ska bygga på kontinuitet för kvinnan och hennes partner avseende den personal de möter i samband med födande och eftervård.

Region Örebro Län har redan kommit långt i denna önskvärda utveckling och som jag ser det, i stor utsträckning nått målen. Min personliga uppfattning är att en rättvis vård är en vård med olika alternativ för att tillgodose människors olika behov och detta är speciellt viktigt inom förlossningsvården.

På Karlskoga lasarett finns avdelning Q, en lågriskenhet där cirka 700 barn föds varje år, där jag arbetar som barnmorska. All personal på min arbetsplats roterar mellan förlossning/ BB och gyn-avdelningen. Detta resulterar i att jag, efter att ha fått äran att få närvara vid en kvinna och hennes partners förlossning även kan följa upp familjen på BB de kommande dagarna. Vilket ju som nämns ovan är ett mål att sträva mot inom svensk förlossningsvård. Jag upplever i minst 90 procent av mina arbetspass på förlossningen att jag har möjlighet att närvara hos den födande kvinnan i hög grad under hennes förlossning och ge henne kontinuerligt stöd.

Detta är även ett mål som beskrivs i Barnmorskeförbundets programs tredje punkt; Alla kvinnor skall ges tillgång till en egen närvarande barnmorska under födsloarbetet. Vården i samband med födandet bör bemannas och organiseras med detta som ett av huvudmålen. Detta underlättas vid arbetet på min avdelning av att tjänstgörande barnmorska på såväl gyn- som BB-avdelningen finns nära till hands och vi känner väl till rutiner på alla tre delar av vår arbetsplats, vilket gör att vi anpassar arbetet under varje pass efter var behovet av våra insatser finns och hjälper varandra.

I Skåne, där förlossningsvården de senaste åren skrikit efter hjälp på grund av platsbrist och nedskärningar, gick Socialdemokraterna i ett pressmeddelande i september 2014, ut med en rad konkreta löften för att stärka förlossningsvården. Bl.a. att öppna familje-BB igen. Det senare för att förbättra eftervården, vilket man beskriver som väl investerade pengar.

Förra sommaren hänvisades patienter från förlossningen i Örebro till Karlskoga på grund av för hög arbetsbelastning och platsbrist vid flertal tillfällen. Hur tänker man sig att detta skall lösa sig denna sommar om man stänger en enhet och på så sätt minskar antalet vårdplatser? Vi tog även emot och genomförde flera planerade kejsarsnitt från USÖ för att avlasta deras redan högt belastade verksamhet. Finns inte detta behov i år? Tänker man sig att genom att stänga avdelning Q under de kanske mest arbetsbelastade veckorna på året kunna spara pengar? I ärlighetens namn, har vi inte sparat färdigt inom förlossningsvården i Sverige!?

Låt oss istället ta emot fler av de normala förlossningarna och på så sätt minska trycket på förlossningen USÖ.

Varför vill man ta ifrån kvinnor med en normal graviditet, dvs majoriteten, valet att kunna föda på en lågriskenhet och att stanna på BB den första tiden?

Det är ett politiskt ansvar att förebygga, förekomma och se till att tillräckliga resurser finns!

Låt inte förlossningsvården gå bakåt i utvecklingen.

Sofia

I maj 2014 skrev Svenska Barnmorskeförbundet att svensk förlossningsvård är dyr, ineffektiv, är inte fokuserad på födande kvinnors behov och det vill man ändra på!

Svenska Barnmorskeförbundet presenterade på internationella barnmorskedagen den 5:e maj Barnmorskeförbundets tiopunktsprogram för en god vård i samband med barnafödande. Man vill ifrån förbundet visa hur förlossningsvården bör organiseras för att vara trygg och säker, evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv. tiopunktsprogrammet beskriver i sin första punkt att; alternativa vårdformer i samband med barnafödande behövs i hela landet. Kvinnor och deras partner ska ha rätt till, utifrån önskemål och riskbedömning, att välja mellan olika vårdformer. Detta motiveras med att studier visar på fördelar med lågriskenheter för kvinnor med en normal graviditet. Punkt nummer två beskriver att vården i största möjliga utsträckning ska bygga på kontinuitet för kvinnan och hennes partner avseende den personal de möter i samband med födande och eftervård.

Region Örebro Län har redan kommit långt i denna önskvärda utveckling och som jag ser det, i stor utsträckning nått målen. Min personliga uppfattning är att en rättvis vård är en vård med olika alternativ för att tillgodose människors olika behov och detta är speciellt viktigt inom förlossningsvården.

På Karlskoga lasarett finns avdelning Q, en lågriskenhet där cirka 700 barn föds varje år, där jag arbetar som barnmorska. All personal på min arbetsplats roterar mellan förlossning/ BB och gyn-avdelningen. Detta resulterar i att jag, efter att ha fått äran att få närvara vid en kvinna och hennes partners förlossning även kan följa upp familjen på BB de kommande dagarna. Vilket ju som nämns ovan är ett mål att sträva mot inom svensk förlossningsvård. Jag upplever i minst 90 procent av mina arbetspass på förlossningen att jag har möjlighet att närvara hos den födande kvinnan i hög grad under hennes förlossning och ge henne kontinuerligt stöd.

Detta är även ett mål som beskrivs i Barnmorskeförbundets programs tredje punkt; Alla kvinnor skall ges tillgång till en egen närvarande barnmorska under födsloarbetet. Vården i samband med födandet bör bemannas och organiseras med detta som ett av huvudmålen. Detta underlättas vid arbetet på min avdelning av att tjänstgörande barnmorska på såväl gyn- som BB-avdelningen finns nära till hands och vi känner väl till rutiner på alla tre delar av vår arbetsplats, vilket gör att vi anpassar arbetet under varje pass efter var behovet av våra insatser finns och hjälper varandra.

I Skåne, där förlossningsvården de senaste åren skrikit efter hjälp på grund av platsbrist och nedskärningar, gick Socialdemokraterna i ett pressmeddelande i september 2014, ut med en rad konkreta löften för att stärka förlossningsvården. Bl.a. att öppna familje-BB igen. Det senare för att förbättra eftervården, vilket man beskriver som väl investerade pengar.

Förra sommaren hänvisades patienter från förlossningen i Örebro till Karlskoga på grund av för hög arbetsbelastning och platsbrist vid flertal tillfällen. Hur tänker man sig att detta skall lösa sig denna sommar om man stänger en enhet och på så sätt minskar antalet vårdplatser? Vi tog även emot och genomförde flera planerade kejsarsnitt från USÖ för att avlasta deras redan högt belastade verksamhet. Finns inte detta behov i år? Tänker man sig att genom att stänga avdelning Q under de kanske mest arbetsbelastade veckorna på året kunna spara pengar? I ärlighetens namn, har vi inte sparat färdigt inom förlossningsvården i Sverige!?

Låt oss istället ta emot fler av de normala förlossningarna och på så sätt minska trycket på förlossningen USÖ.

Varför vill man ta ifrån kvinnor med en normal graviditet, dvs majoriteten, valet att kunna föda på en lågriskenhet och att stanna på BB den första tiden?

Det är ett politiskt ansvar att förebygga, förekomma och se till att tillräckliga resurser finns!

Låt inte förlossningsvården gå bakåt i utvecklingen.

Sofia

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.