2016-01-27 10:03

2016-01-27 10:03

Kristinehamns roll har stärkts

KOLLEKTIVTRAFIK MARKNADSCHEF VÄRMLANDSTRAFIK: Svar till Tur och Retur

Värmland. Det gläder oss att du, liksom vi, har en stark tro på att våra framtidsplaner kring tågtrafiken i länet är positiva och bra för hela regionen. Vi är övertygade om att planerna, om de realiseras, kommer att gynna och stärka hela Värmland.

Med de planerade dubbelturerna mot Oslo och Örebro stärks och utvidgas länets arbetsmarknad ytterligare. Kristinehamns roll har, mycket tack vare goda kollektiva förbindelser, också stärkts de senaste åren. I vårt förslag finns också utökat antal turer på Fryksdalsbanan.

När det gäller servicelinjerna har dessa körts i vår regi sedan en dryg månad tillbaka. Vi har runt 400 bokningar per månad i vår linjetrafik med tåg och buss och behöver givetvis hela tiden finslipa och trimma in våra system för att undvika störningar. Om det finns avvikelser ska dessa alltid hanteras i vårt system för att åtgärda felen och undvika att de upprepas. Vi övervakar också all vår trafik i realtid.

Vår bild är dock att övergången så här långt fungerat bra.

David Widlund

Med de planerade dubbelturerna mot Oslo och Örebro stärks och utvidgas länets arbetsmarknad ytterligare. Kristinehamns roll har, mycket tack vare goda kollektiva förbindelser, också stärkts de senaste åren. I vårt förslag finns också utökat antal turer på Fryksdalsbanan.

När det gäller servicelinjerna har dessa körts i vår regi sedan en dryg månad tillbaka. Vi har runt 400 bokningar per månad i vår linjetrafik med tåg och buss och behöver givetvis hela tiden finslipa och trimma in våra system för att undvika störningar. Om det finns avvikelser ska dessa alltid hanteras i vårt system för att åtgärda felen och undvika att de upprepas. Vi övervakar också all vår trafik i realtid.

Vår bild är dock att övergången så här långt fungerat bra.

David Widlund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.