2015-12-11 15:27

2015-12-11 15:27

Vill ha konsulent kvar

POLITIK LEDAMÖTER I RFF: Moderaterna anser att tjänsten ska finnas kvar

Vid årsskiftet går handikappkonsulenten i pension.

Enligt beslut kommer han inte att ersättas, utan hans arbetsuppgifter kommer att smetas ut på en rad andra händer.

Därmed finns en mycket stor risk att många års målmedvetet arbete kommer att gå om intet.

Handikapprådet – sedan en tid tillbaka omdöpt till Rådet för Funktionshinderfrågor (RFF) - kommer visserligen att finnas kvar men i något omgestaltad form.

Där sitter nu politiska representanter för de olika facknämnderna tillsammans med halvdussinet personer från olika handikappföreningar.

Fortsättningsvis kommer en enda person att representera handikappföreningarna.

Olika handikappgrupper kan ha mycket olika önskemål och behov och det är inte rimligt att en enda person ska kunna verka över hela området.

Politiker kommer alltså att utgöra en mycket stor majoritet.

I stället för handikappkonsulent kommer ansvarig kommunal handläggare att finnas med i rådet. Denne någon blir då en tjänsteman som på del av sin tjänst ska sköta något lite av det som handikappkonsulenten förut gjort på en heltidstjänst.

Folkhälsoenheten kommer att få någon sorts övergripande ansvar för att det hela ska fungera.

Vidare ska en så kallad agenda-50-grupp inrättas. Denna ska bestå av en tjänsteman från varje kommunal förvaltning plus ansvarig kommunal handläggare och den ende representanten från handikapprörelsen.

RFF:s budget ska flyttas över till Folkhälsoeneheten och administreras av dess chef.

Alla hänger med – eller hur?

I likhet med en välkänd Disneyfigur på julafton finns det anledning att utbrista. Vem är det som styr egentligen?

Vi moderater i Kristinehamn anser att tjänsten skall återbesättas.

Mats Hahne och Björn Nyström, Moderaterna i Kristinehamn

Enligt beslut kommer han inte att ersättas, utan hans arbetsuppgifter kommer att smetas ut på en rad andra händer.

Därmed finns en mycket stor risk att många års målmedvetet arbete kommer att gå om intet.

Handikapprådet – sedan en tid tillbaka omdöpt till Rådet för Funktionshinderfrågor (RFF) - kommer visserligen att finnas kvar men i något omgestaltad form.

Där sitter nu politiska representanter för de olika facknämnderna tillsammans med halvdussinet personer från olika handikappföreningar.

Fortsättningsvis kommer en enda person att representera handikappföreningarna.

Olika handikappgrupper kan ha mycket olika önskemål och behov och det är inte rimligt att en enda person ska kunna verka över hela området.

Politiker kommer alltså att utgöra en mycket stor majoritet.

I stället för handikappkonsulent kommer ansvarig kommunal handläggare att finnas med i rådet. Denne någon blir då en tjänsteman som på del av sin tjänst ska sköta något lite av det som handikappkonsulenten förut gjort på en heltidstjänst.

Folkhälsoenheten kommer att få någon sorts övergripande ansvar för att det hela ska fungera.

Vidare ska en så kallad agenda-50-grupp inrättas. Denna ska bestå av en tjänsteman från varje kommunal förvaltning plus ansvarig kommunal handläggare och den ende representanten från handikapprörelsen.

RFF:s budget ska flyttas över till Folkhälsoeneheten och administreras av dess chef.

Alla hänger med – eller hur?

I likhet med en välkänd Disneyfigur på julafton finns det anledning att utbrista. Vem är det som styr egentligen?

Vi moderater i Kristinehamn anser att tjänsten skall återbesättas.

Mats Hahne och Björn Nyström, Moderaterna i Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.