2015-12-10 11:38

2015-12-10 11:38

Enfald många politikers signum

MELLANVÅRDSPLATSER

Nu har den återkommande svepande och enfaldige politikern Stellan Jansson åter tagit till orda. I en totalt onyanserad insändare i NKP (4 dec) har han lika fenomenalt, som alltid omedvetet, lyckats visa mer om vilka inskränkta fördomar och föreställningar han själv bär på, än att i sak förmedla förtroende gentemot sina väljare.

Han vädrar sitt missnöje mot läkarföreningens ordförande. Redan i inledningen betonar han att det är en kvinna. Vad har det med sakfrågan att göra? Könet är väl helt egalt? Eller hade inte Stellan Jansson reagerat om läkarföreningens syn i frågan hade lyfts fram av en man? Nota bene: ordförande är tillsatt för att bevaka och försvara sina medlemmars intressen, inte att vara okritisk stödaktör åt politiken.

Nästa märkliga formulering är när han tycker att det är bra om ”läkare kan få olika arbetsuppgifter”. Det är en grundmurat okunnig uppfattning om en läkares arbetsuppgifter och vardag. Han verkar inte heller veta om att en läkares arbete är hårt reglerat av en hälso- och sjukvårdslag som övervakas av socialstyrelsen. Läkartjänster tillsätts efter specifika krav som sedan avkrävs läkaren i såväl formell som praktisk behörighet. Men det är naturligtvis ur Stellans egen eller politikens referensram han hämtar sina föreställningar, där meritering inte alltid går efter duglighet och lämplighet.

Sedan kommer hans vassaste formulering; Zlatan skulle kalla det självmål: ”Jag trodde i min enfald att det så kallade läkarsamvetet var till för att rädda liv och bota sjukdomar i alla möjliga vårdformer”. Just denna formulering avslöjar på bästa sätt Stellans, och många andra politikers nivå. Enfald - han säger det själv!

Det som förvånar mig i debatten kring närvårdsplatserna är avsaknaden av sakliga frågor och efterföljande lika sakliga svar.

Idag är redan kommunerna fullt redo att ta över vården för de medicinskt färdiga patienterna. Vilka icke medicinskt färdiga patienter skall vårdas på Näva? Vad händer om man åter blir akut sämre under vårdtiden? Skall man invänta tjänstgörande primärvårdsjour med två timmars inställelsetid? Och när väl denne kommer, vad göra då? Ringa på ambulans? Eller skall ett patientkontrakt upprättas där jag skall skriva på att jag nöjer mig med att någon sitter och håller mig i handen när jag blir sämre?

Vilka kriterier kommer att avgöra hur sjuk man får vara för att ligga på Näva? Hur kan medborgarens medicinska säkerhet garanteras så att det inte blir så att sökande från östra Värmland på akutmottagningen på CSK snabbt blir överflyttad till Näva i ett sätt att lösa den ständiga platsbristen på. Vilken kompetens efterfrågas på den läkare som skall hantera allt från kirurgi, invärtes medicin, ortopedi och geriatrik? Finns den?

Stellan, Jane & Co visa att ni tar ansvar och är dugliga, inte bara fyra veckor innan valet. Så länge dessa och många fler frågor inte är besvarade, är det just det goda läkarsamvetet som läkarföreningens ordförande pregnant ger uttryck för.

Risken är att Värmlands befolkning kommer att erbjudas en A- resp B-sjukvård beroende på var man bor.

Det beslut du tagit Stellan Jansson vilar på DITT samvete och kan inte uttryckas bättre än med ditt eget omdöme om dig själv: enfald.

Medlem

Nu har den återkommande svepande och enfaldige politikern Stellan Jansson åter tagit till orda. I en totalt onyanserad insändare i NKP (4 dec) har han lika fenomenalt, som alltid omedvetet, lyckats visa mer om vilka inskränkta fördomar och föreställningar han själv bär på, än att i sak förmedla förtroende gentemot sina väljare.

Han vädrar sitt missnöje mot läkarföreningens ordförande. Redan i inledningen betonar han att det är en kvinna. Vad har det med sakfrågan att göra? Könet är väl helt egalt? Eller hade inte Stellan Jansson reagerat om läkarföreningens syn i frågan hade lyfts fram av en man? Nota bene: ordförande är tillsatt för att bevaka och försvara sina medlemmars intressen, inte att vara okritisk stödaktör åt politiken.

Nästa märkliga formulering är när han tycker att det är bra om ”läkare kan få olika arbetsuppgifter”. Det är en grundmurat okunnig uppfattning om en läkares arbetsuppgifter och vardag. Han verkar inte heller veta om att en läkares arbete är hårt reglerat av en hälso- och sjukvårdslag som övervakas av socialstyrelsen. Läkartjänster tillsätts efter specifika krav som sedan avkrävs läkaren i såväl formell som praktisk behörighet. Men det är naturligtvis ur Stellans egen eller politikens referensram han hämtar sina föreställningar, där meritering inte alltid går efter duglighet och lämplighet.

Sedan kommer hans vassaste formulering; Zlatan skulle kalla det självmål: ”Jag trodde i min enfald att det så kallade läkarsamvetet var till för att rädda liv och bota sjukdomar i alla möjliga vårdformer”. Just denna formulering avslöjar på bästa sätt Stellans, och många andra politikers nivå. Enfald - han säger det själv!

Det som förvånar mig i debatten kring närvårdsplatserna är avsaknaden av sakliga frågor och efterföljande lika sakliga svar.

Idag är redan kommunerna fullt redo att ta över vården för de medicinskt färdiga patienterna. Vilka icke medicinskt färdiga patienter skall vårdas på Näva? Vad händer om man åter blir akut sämre under vårdtiden? Skall man invänta tjänstgörande primärvårdsjour med två timmars inställelsetid? Och när väl denne kommer, vad göra då? Ringa på ambulans? Eller skall ett patientkontrakt upprättas där jag skall skriva på att jag nöjer mig med att någon sitter och håller mig i handen när jag blir sämre?

Vilka kriterier kommer att avgöra hur sjuk man får vara för att ligga på Näva? Hur kan medborgarens medicinska säkerhet garanteras så att det inte blir så att sökande från östra Värmland på akutmottagningen på CSK snabbt blir överflyttad till Näva i ett sätt att lösa den ständiga platsbristen på. Vilken kompetens efterfrågas på den läkare som skall hantera allt från kirurgi, invärtes medicin, ortopedi och geriatrik? Finns den?

Stellan, Jane & Co visa att ni tar ansvar och är dugliga, inte bara fyra veckor innan valet. Så länge dessa och många fler frågor inte är besvarade, är det just det goda läkarsamvetet som läkarföreningens ordförande pregnant ger uttryck för.

Risken är att Värmlands befolkning kommer att erbjudas en A- resp B-sjukvård beroende på var man bor.

Det beslut du tagit Stellan Jansson vilar på DITT samvete och kan inte uttryckas bättre än med ditt eget omdöme om dig själv: enfald.

Medlem

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.