2015-12-07 16:05

2015-12-07 16:05

Det går inte längre

SVAR PÅ TAL VD, OK VÄRMLAND

Som svar insändare angående macken i Storfors vill jag börja med att tacka ALLA för ett fantastiskt engagemang under året som gått.

Storfors är en ort som tappar invånare och det har under många år gått att avläsa i försäljningsutvecklingen. Storfors ligger dessutom geografiskt nära tre andra större orter och det gör att många pendlar till dessa orter för arbete. Detta får till följd att många väljer att göra sina inköp på andra orter än i Storfors.

Vi har under senaste åren lyssnat och genomfört ett stort antal förändringar på macken i Storfors. Bland annat har vi infört tjänsten som postombud, Svenska Spel och ATG. Vi har byggt om för att skapa en cafeteria. Utökat sortiment på det som vi kallar fastfood. Vi har anpassat övrigt sortiment i butiken till ett mera lönsamt sortiment.

Trots ortens engagemang kan vi konstatera att antalet kundbesök under året minskat med mer än nio procent. Resultatförbättringen har skapats på ytterligare effektivisering, bland annat har personalen gjort en i det närmaste heroisk insats och det går inte att fortsätta arbeta på det sättet.

Att göra en större investering i Storfors har inte styrelsen bedömt som möjlig.

Vi flyttar nu över en del av vårt sortiment till Konsum Värmlands butik i Storfors. Vi kommer även i fortsättningen att förse orten med drivmedel.

Att vi inte dök upp på medlemsmötet beror på att vi var ombedda att inte komma.

Stefan Särnehed

Storfors är en ort som tappar invånare och det har under många år gått att avläsa i försäljningsutvecklingen. Storfors ligger dessutom geografiskt nära tre andra större orter och det gör att många pendlar till dessa orter för arbete. Detta får till följd att många väljer att göra sina inköp på andra orter än i Storfors.

Vi har under senaste åren lyssnat och genomfört ett stort antal förändringar på macken i Storfors. Bland annat har vi infört tjänsten som postombud, Svenska Spel och ATG. Vi har byggt om för att skapa en cafeteria. Utökat sortiment på det som vi kallar fastfood. Vi har anpassat övrigt sortiment i butiken till ett mera lönsamt sortiment.

Trots ortens engagemang kan vi konstatera att antalet kundbesök under året minskat med mer än nio procent. Resultatförbättringen har skapats på ytterligare effektivisering, bland annat har personalen gjort en i det närmaste heroisk insats och det går inte att fortsätta arbeta på det sättet.

Att göra en större investering i Storfors har inte styrelsen bedömt som möjlig.

Vi flyttar nu över en del av vårt sortiment till Konsum Värmlands butik i Storfors. Vi kommer även i fortsättningen att förse orten med drivmedel.

Att vi inte dök upp på medlemsmötet beror på att vi var ombedda att inte komma.

Stefan Särnehed

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.