2015-12-02 14:08

2015-12-02 14:08

Varför stänger macken?

STORFORS

Att OK Värmland stänger macken i Storfors är en märklig historia.

Det är normalt att man lägger ned verksamheter när det inte finns förutsättningar att nå lönsamhet, men denna nedläggning är märklig då alla förutsättningar finns. Är det okej i en medlemsorganisation att inte lyssna på förslag och idéer frånmedlemmarna om hur man skulle kunna vända utvecklingen. Jag tycker inte det.

I årsredovisningen 2014 visar det sig att OK Storfors tappat 0,4 procent i omsättning, Prognosen för 2015 visar en kraftig resultatförbättring Vad är då problemet ? På årsmötet informerades om att macken inte haft svarta siffror dom senaste fem åren. Ok ledningen har under dessa år inte vidtagit några åtgärder för att vända utvecklingen. Investeringar är en nödvändighet för att skapa lönsamhet.

”Om man befinner sig i en grop, är det omöjligt att gräva sig ur den ”Investeringar behövs.

I tider då drivmedelsförbrukningen minskar, måste åtgärder vidtas för att kompensera detta med annan försäljning. Det räcker inte att bara öka försäljningen av korv. Man måste marknadsanpassa utbudet och skapa ett intressant koncept.

Till årsmötet hade medlemmar tagit fram förslag på förändringar. OK ledningen ansåg att innehållet var bra. Man ville lyfta frågorna till styrelsen. Man lovade att återkomma.

Man hörde aldrig av sig! I augusti / september ordnades ett nytt medlemsmöte för att diskutera vad som skulle kunna göras för att hjälpa till. Några hundra medlemmar deltog, men någon representant för OK ledningen dök aldrig upp!

Medlemmarna tog beslut om att acceptera ett högre bensinpris för att bidra till ökad lönsamhet i väntan på OK ledningens återkomst.

En lång rad åtgärder visades; Marknaden finns. Storforsborna är trogna sin ort och dom verksamheter som finns där, vilket man visat genom att under en övergångsperiod acceptera högre drivmedelspriser.

Trafiken genom Storfors är mycket hög både sommar och vinter. På vintern passerar många som skall till och från fjällen.

Investering i ny stationsbyggnad med möjlighet att starta restaurang, ökade säljytor, bredare sortiment, enklare verkstad, utomhustvätthall med mera. Markytor för att genomföra detta finns.

Ännu en gång har OK ledningen valt att inte höra av sig för en diskussion. Man borde ompröva beslutet om stängning. Ta in hjälp för att få ett bra underlag för ett nytt beslut. En grävande journalist skulle nog göra en del fynd i den här frågan.

Storfors den 30 november 2015

Christer Lind

Att OK Värmland stänger macken i Storfors är en märklig historia.

Det är normalt att man lägger ned verksamheter när det inte finns förutsättningar att nå lönsamhet, men denna nedläggning är märklig då alla förutsättningar finns. Är det okej i en medlemsorganisation att inte lyssna på förslag och idéer frånmedlemmarna om hur man skulle kunna vända utvecklingen. Jag tycker inte det.

I årsredovisningen 2014 visar det sig att OK Storfors tappat 0,4 procent i omsättning, Prognosen för 2015 visar en kraftig resultatförbättring Vad är då problemet ? På årsmötet informerades om att macken inte haft svarta siffror dom senaste fem åren. Ok ledningen har under dessa år inte vidtagit några åtgärder för att vända utvecklingen. Investeringar är en nödvändighet för att skapa lönsamhet.

”Om man befinner sig i en grop, är det omöjligt att gräva sig ur den ”Investeringar behövs.

I tider då drivmedelsförbrukningen minskar, måste åtgärder vidtas för att kompensera detta med annan försäljning. Det räcker inte att bara öka försäljningen av korv. Man måste marknadsanpassa utbudet och skapa ett intressant koncept.

Till årsmötet hade medlemmar tagit fram förslag på förändringar. OK ledningen ansåg att innehållet var bra. Man ville lyfta frågorna till styrelsen. Man lovade att återkomma.

Man hörde aldrig av sig! I augusti / september ordnades ett nytt medlemsmöte för att diskutera vad som skulle kunna göras för att hjälpa till. Några hundra medlemmar deltog, men någon representant för OK ledningen dök aldrig upp!

Medlemmarna tog beslut om att acceptera ett högre bensinpris för att bidra till ökad lönsamhet i väntan på OK ledningens återkomst.

En lång rad åtgärder visades; Marknaden finns. Storforsborna är trogna sin ort och dom verksamheter som finns där, vilket man visat genom att under en övergångsperiod acceptera högre drivmedelspriser.

Trafiken genom Storfors är mycket hög både sommar och vinter. På vintern passerar många som skall till och från fjällen.

Investering i ny stationsbyggnad med möjlighet att starta restaurang, ökade säljytor, bredare sortiment, enklare verkstad, utomhustvätthall med mera. Markytor för att genomföra detta finns.

Ännu en gång har OK ledningen valt att inte höra av sig för en diskussion. Man borde ompröva beslutet om stängning. Ta in hjälp för att få ett bra underlag för ett nytt beslut. En grävande journalist skulle nog göra en del fynd i den här frågan.

Storfors den 30 november 2015

Christer Lind

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.