2015-11-28 11:33

2015-11-28 11:33

Stå upp för en human migrationspolitik

UTTALANDE UTTALANDE ANTAGET AV HÖSTMÖTET 26 NOVEMBER: Uppmanar regeringenLO-distriktet Örebro och Värmland

Viktiga saker. Det pratas mycket om flyktingkrisen. Om hur svårt det är att ta hand om flyktingar som kommer till Sverige från krigets fasor. Om problemet att hitta bostäder på kort tid.

Om svårigheter att klara av att ge barnen plats i skolor. Att bara registrera dem som kommer hit är en grannlaga uppgift. Det är ett fantastiskt arbete som görs, av myndigheter, av organisationer, av alla deras anställda såväl som av privatpersoner som volontärer. Det är ett oerhört arbete och till alla dessa vill vi rikta ett stort tack!

Men är det verkligen våra vedermödor som är krisen?

De flyktingar vi möter har flytt från krig och helvetets fasor och rest genom hela Europa på mycket osäkra färdvägar/vatten. Är det inte deras kris?

Vi anser att det är viktigt att satsa på tre saker; asylrätt, solidaritet och investeringar för tillväxt.

Rätten att söka asyl och få sina skäl prövade måste vara absolut. En rätt som bottnar i medmänsklighet och mänskliga rättigheter. Inte styrd av konjunkturer, inte av omvärldsförhållanden eller vissa fascistiska regimer i Europa. Den som känner allvarligt hot mot sitt liv skall få sina asylskäl prövade. Varken mer, varken mindre.

Solidaritet beskrivs ibland som den yttersta formen av egoism. Den hjälp som jag ger den behövande idag, ger jag i förhoppningen av att själv få stöd när jag behöver det. Att vi tar emot människor på flykt idag beror både på att vi inte klarar av att se bort och på att vi också vill ha någonstans att fly om vi måste.

Krisen är inte bara en utmaning utan också en möjlighet. Om vi vågar. Låt oss göra som vi alltid gjort: Vi bygger landet. Sverige behöver omgående investera i fler bostäder, förstärkt infrastruktur i form av t.ex. vägar och järnvägar, fler skolor och mer utbildning etc. Det är en unik möjlighet som skapar jobb åt både gamla och nya svenskar för ökad välfärd. En chans att leda Sverige in i en ny tid med det som alltid varit vårt mål - full sysselsättning.

Det är nu med förskräckelse vi ser hur Sverige stänger gränser och tittar bort när människor är i nöd och verkar vilja tävla med andra länder inom EU om att ha lägsta nivån i migrationspolitiken.

LO-distriktet Örebro och Värmland uppmanar regeringen att stå upp för en human migrationspolitik och återgå till tidigare regler samt att omedelbart vidta åtgärder för att kunna göra stora investeringar i bostäder, utbildning och infrastruktur. Det är viktigt att tillgodose eftersatta behov. Det tjänar vi alla på!

Om svårigheter att klara av att ge barnen plats i skolor. Att bara registrera dem som kommer hit är en grannlaga uppgift. Det är ett fantastiskt arbete som görs, av myndigheter, av organisationer, av alla deras anställda såväl som av privatpersoner som volontärer. Det är ett oerhört arbete och till alla dessa vill vi rikta ett stort tack!

Men är det verkligen våra vedermödor som är krisen?

De flyktingar vi möter har flytt från krig och helvetets fasor och rest genom hela Europa på mycket osäkra färdvägar/vatten. Är det inte deras kris?

Vi anser att det är viktigt att satsa på tre saker; asylrätt, solidaritet och investeringar för tillväxt.

Rätten att söka asyl och få sina skäl prövade måste vara absolut. En rätt som bottnar i medmänsklighet och mänskliga rättigheter. Inte styrd av konjunkturer, inte av omvärldsförhållanden eller vissa fascistiska regimer i Europa. Den som känner allvarligt hot mot sitt liv skall få sina asylskäl prövade. Varken mer, varken mindre.

Solidaritet beskrivs ibland som den yttersta formen av egoism. Den hjälp som jag ger den behövande idag, ger jag i förhoppningen av att själv få stöd när jag behöver det. Att vi tar emot människor på flykt idag beror både på att vi inte klarar av att se bort och på att vi också vill ha någonstans att fly om vi måste.

Krisen är inte bara en utmaning utan också en möjlighet. Om vi vågar. Låt oss göra som vi alltid gjort: Vi bygger landet. Sverige behöver omgående investera i fler bostäder, förstärkt infrastruktur i form av t.ex. vägar och järnvägar, fler skolor och mer utbildning etc. Det är en unik möjlighet som skapar jobb åt både gamla och nya svenskar för ökad välfärd. En chans att leda Sverige in i en ny tid med det som alltid varit vårt mål - full sysselsättning.

Det är nu med förskräckelse vi ser hur Sverige stänger gränser och tittar bort när människor är i nöd och verkar vilja tävla med andra länder inom EU om att ha lägsta nivån i migrationspolitiken.

LO-distriktet Örebro och Värmland uppmanar regeringen att stå upp för en human migrationspolitik och återgå till tidigare regler samt att omedelbart vidta åtgärder för att kunna göra stora investeringar i bostäder, utbildning och infrastruktur. Det är viktigt att tillgodose eftersatta behov. Det tjänar vi alla på!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.