2015-11-27 06:00

2015-11-27 06:00

Ren dubbelbeskattning

KOMMUNALA BOLAG: Vinstuttag

Dyr historia. Vid kommunfullmäktiges oktobersammanträde klubbades nästa års budget och kanske har redan det hela sjunkit undan lite i minnet.

Som vanligt råder ganska stor enighet, men från alliansens sida framfördes också några stycken säryrkanden utan större framgång.

Det finns bara två lägen vid ett sådant sammanträde – antingen gillar man förslagen eller också ogillar men dem.

Sedan kan det finnas ett och annat som man tycker ungefär så här om: ”OK – låt det gå för den här gången då, men det får inte bli någon vana”

Detta kommer naturligtvis inte fram i debatten, men kanske har frågan stötts och blötts i andra sammanhang.

I 2016 års budget finns en post på 2 miljoner kr. som tas av vinstmedel från AKI – Kristinehamns industrifastighetsbolag.

Det innebär alltså att de två miljonerna förstärker driftbudgeten för socialtjänst, skola, teknisk försörjning och allt annat som hör till kommunens vardag.

Det finns kommuner som tack vare framgångsrika bolag får rejäla kassaförstärkningar varje år, men är detta rätt och riktigt?

Nu gällde det alltså industrifastighetsbolaget, men det kunde lika gärna ha varit ett annat av de kommunala bolagen.

Resonemanget blir lite tydligare om till exempel bostadsbolaget lämnat vinstmedel till driftbudgeten. Vinst i ett bostadsbolag uppstår när hyresgästernas inbetalningar överstiger bolagets kostnader.

Ett positivt rörelseresultat skall i första hand stärka bolagets egna kapital och göra det möjligt att betala av på gamla lån och dylikt. Uppstår ändå en betydande vinst pekar det nog snarare på att hyrorna är för höga och bör sänkas.

Annars uppstår ju en form av dubbelbeskattning.

Hyresgästerna har betalt med löner och pensioner som redan är beskattade och bolaget betalar skatt på vinsten. Att då föra över vinstmedel till kommunens driftbudget blir på så sätt en dyr historia.

”Hyr i vårt bolag så är du med och finansierar underskottet i socialtjänsten” – så är det väl ändå inte tänkt - eller??

Björn Nyström (M)

Som vanligt råder ganska stor enighet, men från alliansens sida framfördes också några stycken säryrkanden utan större framgång.

Det finns bara två lägen vid ett sådant sammanträde – antingen gillar man förslagen eller också ogillar men dem.

Sedan kan det finnas ett och annat som man tycker ungefär så här om: ”OK – låt det gå för den här gången då, men det får inte bli någon vana”

Detta kommer naturligtvis inte fram i debatten, men kanske har frågan stötts och blötts i andra sammanhang.

I 2016 års budget finns en post på 2 miljoner kr. som tas av vinstmedel från AKI – Kristinehamns industrifastighetsbolag.

Det innebär alltså att de två miljonerna förstärker driftbudgeten för socialtjänst, skola, teknisk försörjning och allt annat som hör till kommunens vardag.

Det finns kommuner som tack vare framgångsrika bolag får rejäla kassaförstärkningar varje år, men är detta rätt och riktigt?

Nu gällde det alltså industrifastighetsbolaget, men det kunde lika gärna ha varit ett annat av de kommunala bolagen.

Resonemanget blir lite tydligare om till exempel bostadsbolaget lämnat vinstmedel till driftbudgeten. Vinst i ett bostadsbolag uppstår när hyresgästernas inbetalningar överstiger bolagets kostnader.

Ett positivt rörelseresultat skall i första hand stärka bolagets egna kapital och göra det möjligt att betala av på gamla lån och dylikt. Uppstår ändå en betydande vinst pekar det nog snarare på att hyrorna är för höga och bör sänkas.

Annars uppstår ju en form av dubbelbeskattning.

Hyresgästerna har betalt med löner och pensioner som redan är beskattade och bolaget betalar skatt på vinsten. Att då föra över vinstmedel till kommunens driftbudget blir på så sätt en dyr historia.

”Hyr i vårt bolag så är du med och finansierar underskottet i socialtjänsten” – så är det väl ändå inte tänkt - eller??

Björn Nyström (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.