2015-11-04 16:15

2015-11-04 16:15

Mellanvård är en ren vinst

LANDSTINGET: På sikt

Debatt. Näva i Kristinehamn – blir en stor trygghet och ekonomisk vinst för patienter och landstinget, Kristinehamns kommun, kringliggande kommuner och hela Värmland.

Men framför allt, är vinsten störst, för tusentals av vårdtagare och närstående som inte alltid behöver åka till Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) där det ständigt är stor brist på vårdplatser. Långa väntetider. Och inte minst – bristen på parkeringsplatser.

Näva/ mellanvårdsplatser skall ju vara till för oss patienter i Kristinehamnsområdet efter läkares bedömning och som inte behöver specialistsjukhusets resurser. Det kan t.ex. vara rehabilitering och uppföljning före och efter operationer.

Näva är ju också en närvårdsplats för oss som behöver vård och hjälp som inte alltid påkallar ett onödigt besök till CSK, men lång väntetid. På Näva skall det ju finnas läkare, sjuksköterskor och personal för övriga göromål, dygnet runt.

Nu är det en massiv marknadsföring i media med kritik från S och V att Landstinget går back med flera hundra miljoner kronor och det enda man upplever i deras sparförslag är ”stoppa Näva/mellanvårdsplatserna” i Kristinehamn och Säffle, så är allt OK?

De påstår att det blir för dyrt. Orättvist för patienter på andra platser i länet. T.ex. bor man i Sunne tvingas man åka till Kristinehamn. Otroligt påstående när det kan bli flera platser i Karlstad? Det påstås vidare att det är omodernt när andra landsting, som redan återinfört Näva, har insett att det är en nödvändig utveckling med närvård som också ger kostnadsbesparingar.

Kan man anta att det totalt har spårat ur för S och V i denna fråga om Näva/mellanvårdsplatser? När de mot folkets vilja valde att lägga ned Carema, med väl fungerade sjukhus och Näva/mellanvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle blev det istället överfullt på CSK. Och nu är det ett stort partipolitiskt bakslag om man skulle tillgodose folkets behov med Näva/mellanvårdsplatser på f.d. sjukhusen igen.

På Nävas decembermöte 2013 uppskattade hälso-och sjukvårdschef - Ingrid Magnusson besparingen till ca 2 000 kronor/dygn och patient jämfört med CSK. Men det viktigaste var att det inte blir sämre vård utan vård på rätt nivå.

I LIVs rapport Dnr LK/130998 Datum 2014-04-15 sidan 10 bekräftas samma besparing. Har inte Ulric Andersson läst denna rapport? Eller vill han inte?

Antag att personalkostnaden för läkare, sjuksköterskor och övrig personal är i stort sett lika i vårdalternativet Näva Kristinehamn jämfört med CSK?

Investering ca 24 milj. för Näva Kristinehamn är noterat som Livs preliminära kostnadskalkyl.

Antag vidare:

Besparing på Näva i Kristinehamn ca 2 000 kr/dygn och patient jämfört med kostnad på CSK.

Mellanvårdsplatser, 22 x 365 dygn = 8 030 patientdygn x 2 000 kronor =16 milj. lägre kostnad. Vid 70 procentig årsbeläggning är besparing 11 milj. = återbetalningstid ca 2,2 år?

Därefter - vinst?

Flera frågor/besparingar att utvärdera:

Minskade besök på CSK och Karlskoga akuten.

Hur mycket betalar landstinget till Karlskoga sjukhus och för vad? Besparing?

Mindre akuta utflyttningar av patienter från CSK till hotell mm. Tusentals resor årligen, privata som kollektiva, för patienter, anhöriga och landstinget, miljöbelastning, förlorade inkomster, vårdplaneringsmöten, parkeringskostnader mm.

Dessutom gör Kristinehamns kommun en stor ekonomisk vinst med skatteintäkter genom flera anställda på Näva och ökad köpkraft. Men viktigaste av allt, patientsäkerhet och närvård.

Stöd Nävaopinionen och landstingsrådets Jane Larsson kamp för att behålla befintliga vårdenheter och återfå Näva på vårt f.d. sjukhus genom att även DU kräver detta av din partiledning. Och tack till ert lyckade arbete med att vi nu har ett Urologteam på våning 9, på vårt f.d. sjukhus, som redan nu med all säkerhet räddat många män från en för tidig död med prostatacancer, genom att minskat den otroligt långa väntetiden på CSK.

Näva – ett självklart krav!

Men framför allt, är vinsten störst, för tusentals av vårdtagare och närstående som inte alltid behöver åka till Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) där det ständigt är stor brist på vårdplatser. Långa väntetider. Och inte minst – bristen på parkeringsplatser.

Näva/ mellanvårdsplatser skall ju vara till för oss patienter i Kristinehamnsområdet efter läkares bedömning och som inte behöver specialistsjukhusets resurser. Det kan t.ex. vara rehabilitering och uppföljning före och efter operationer.

Näva är ju också en närvårdsplats för oss som behöver vård och hjälp som inte alltid påkallar ett onödigt besök till CSK, men lång väntetid. På Näva skall det ju finnas läkare, sjuksköterskor och personal för övriga göromål, dygnet runt.

Nu är det en massiv marknadsföring i media med kritik från S och V att Landstinget går back med flera hundra miljoner kronor och det enda man upplever i deras sparförslag är ”stoppa Näva/mellanvårdsplatserna” i Kristinehamn och Säffle, så är allt OK?

De påstår att det blir för dyrt. Orättvist för patienter på andra platser i länet. T.ex. bor man i Sunne tvingas man åka till Kristinehamn. Otroligt påstående när det kan bli flera platser i Karlstad? Det påstås vidare att det är omodernt när andra landsting, som redan återinfört Näva, har insett att det är en nödvändig utveckling med närvård som också ger kostnadsbesparingar.

Kan man anta att det totalt har spårat ur för S och V i denna fråga om Näva/mellanvårdsplatser? När de mot folkets vilja valde att lägga ned Carema, med väl fungerade sjukhus och Näva/mellanvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle blev det istället överfullt på CSK. Och nu är det ett stort partipolitiskt bakslag om man skulle tillgodose folkets behov med Näva/mellanvårdsplatser på f.d. sjukhusen igen.

På Nävas decembermöte 2013 uppskattade hälso-och sjukvårdschef - Ingrid Magnusson besparingen till ca 2 000 kronor/dygn och patient jämfört med CSK. Men det viktigaste var att det inte blir sämre vård utan vård på rätt nivå.

I LIVs rapport Dnr LK/130998 Datum 2014-04-15 sidan 10 bekräftas samma besparing. Har inte Ulric Andersson läst denna rapport? Eller vill han inte?

Antag att personalkostnaden för läkare, sjuksköterskor och övrig personal är i stort sett lika i vårdalternativet Näva Kristinehamn jämfört med CSK?

Investering ca 24 milj. för Näva Kristinehamn är noterat som Livs preliminära kostnadskalkyl.

Antag vidare:

Besparing på Näva i Kristinehamn ca 2 000 kr/dygn och patient jämfört med kostnad på CSK.

Mellanvårdsplatser, 22 x 365 dygn = 8 030 patientdygn x 2 000 kronor =16 milj. lägre kostnad. Vid 70 procentig årsbeläggning är besparing 11 milj. = återbetalningstid ca 2,2 år?

Därefter - vinst?

Flera frågor/besparingar att utvärdera:

Minskade besök på CSK och Karlskoga akuten.

Hur mycket betalar landstinget till Karlskoga sjukhus och för vad? Besparing?

Mindre akuta utflyttningar av patienter från CSK till hotell mm. Tusentals resor årligen, privata som kollektiva, för patienter, anhöriga och landstinget, miljöbelastning, förlorade inkomster, vårdplaneringsmöten, parkeringskostnader mm.

Dessutom gör Kristinehamns kommun en stor ekonomisk vinst med skatteintäkter genom flera anställda på Näva och ökad köpkraft. Men viktigaste av allt, patientsäkerhet och närvård.

Stöd Nävaopinionen och landstingsrådets Jane Larsson kamp för att behålla befintliga vårdenheter och återfå Näva på vårt f.d. sjukhus genom att även DU kräver detta av din partiledning. Och tack till ert lyckade arbete med att vi nu har ett Urologteam på våning 9, på vårt f.d. sjukhus, som redan nu med all säkerhet räddat många män från en för tidig död med prostatacancer, genom att minskat den otroligt långa väntetiden på CSK.

Näva – ett självklart krav!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.