2015-11-03 09:49

2015-11-03 09:49

Begränsad upphandling stänger ute privata företag

SVAR: till majoriteten i socialnämnden

Visst har vi i Moderaterna varit eniga med majoriteten i socialnämnden i huvudpunkter i upphandlingsdokumentet, som t.ex. kvalitetssäkring, som ska göras via system som är nationella.

Vi samarbetar gärna med majoriteten i frågor som är bra för kommunen och för medborgarna. Vi ska värna om Kristinehamns bästa och det som är bäst för våra medborgare. Men när det gäller frågor som direkt missgynnar våra medborgare och företag kommer vi att välja att följa moderat politik och det har vi gjort när det gäller upphandlingen av 18 äldrevårdsplatser.

För oss har den mest avgörande frågan för upphandling varit att man stänger ute företag genom att gå in och begränsa upphandlingen. Det har man gjort genom att styra distributionen av maten till de boende genom att den måste köpas från Kommunen, här får företaget själv inte välja vem de vill samarbeta med vad gäller matdistributionen till sina boende. Vi vill inte att kommunen ska ha ensamrätt på matdistribution till äldreboenden, då det finns många duktiga företag inom kommunen med möjlighet att leverera mat till äldreboenden. Majoriteten i socialnämnden menar att företaget själv inte får styra över sin verksamhet. Det här anser vi gör det svårt för företag att ha ett helhetskoncept för sin verksamhet, vilket är viktigt för kvalitetssäkring och en trygghet för de boende.

För oss moderater är det viktigt att det finns konkurrens i vem som driver äldreboenden, detta har på många andra orter visat sig skapa bättre kvalitet i äldreboendet, genom att jämförelser mellan boenden sker. Här finns lärdom för alla som arbetar i dessa verksamheter att göra, genom erfarenhetsutbyten.

Dessutom anser vi att valfrihet för individen är viktig när alla människor är olika och har olika syn på vad som är viktigt för denne. Vi vill ha fler privata företag som driver äldreboenden än vad det finns idag i Kristinehamn, vi värnar om våra privata företag i Kristinehamn och vill ha fler av dessa. Fler företag i Kristinehamn skapar jobb och vi behöver fler jobb i Kristinehamn och det vill vi arbeta för.

 

Katarina Ikonen

Vi samarbetar gärna med majoriteten i frågor som är bra för kommunen och för medborgarna. Vi ska värna om Kristinehamns bästa och det som är bäst för våra medborgare. Men när det gäller frågor som direkt missgynnar våra medborgare och företag kommer vi att välja att följa moderat politik och det har vi gjort när det gäller upphandlingen av 18 äldrevårdsplatser.

För oss har den mest avgörande frågan för upphandling varit att man stänger ute företag genom att gå in och begränsa upphandlingen. Det har man gjort genom att styra distributionen av maten till de boende genom att den måste köpas från Kommunen, här får företaget själv inte välja vem de vill samarbeta med vad gäller matdistributionen till sina boende. Vi vill inte att kommunen ska ha ensamrätt på matdistribution till äldreboenden, då det finns många duktiga företag inom kommunen med möjlighet att leverera mat till äldreboenden. Majoriteten i socialnämnden menar att företaget själv inte får styra över sin verksamhet. Det här anser vi gör det svårt för företag att ha ett helhetskoncept för sin verksamhet, vilket är viktigt för kvalitetssäkring och en trygghet för de boende.

För oss moderater är det viktigt att det finns konkurrens i vem som driver äldreboenden, detta har på många andra orter visat sig skapa bättre kvalitet i äldreboendet, genom att jämförelser mellan boenden sker. Här finns lärdom för alla som arbetar i dessa verksamheter att göra, genom erfarenhetsutbyten.

Dessutom anser vi att valfrihet för individen är viktig när alla människor är olika och har olika syn på vad som är viktigt för denne. Vi vill ha fler privata företag som driver äldreboenden än vad det finns idag i Kristinehamn, vi värnar om våra privata företag i Kristinehamn och vill ha fler av dessa. Fler företag i Kristinehamn skapar jobb och vi behöver fler jobb i Kristinehamn och det vill vi arbeta för.

 

Katarina Ikonen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.